İlklerin ve Başarıların Üniversitesi
Sayılarla Hacettepe
16
Fakülte
15
Enstitü
4
Meslek Yüksekokulu
1
Konservatuvar

8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı Kanun ile kurulan Hacettepe Üniversitesi, günümüzde ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olarak 16 Fakülte, 15 Enstitü, 4 Meslek Yüksekokulu, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 98 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile bilim, teknoloji ve sanat alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürmektedir.

1954
Çocuk Sağlığı Kürsüsü
1961
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
1963
Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi
1967
Hacettepe Üniversitesi

Üniversitemizin 12. Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, 26.06.2020 tarihinden itibaren Rektörlük görevini sürdürmektedir.

Hacettepe Üniversitesi, ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olarak 16 Fakülte, 15 Enstitü, 4 Meslek Yüksekokulu, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 98 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile bilim, teknoloji ve sanat alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürmektedir.

Hacettepe Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası üniversitelerle rekabet etmekteyiz. En iyi öğrencileri ve akademisyenleri bünyemizde barındırmak, üniversitemizde yapılan araştırmaları tanıtmak ve projelerimize destek sağlamak için rakiplerimizle yarışıyoruz. Başarının sırlarından biri de doğru mesajı veren, güçlü ve herkes tarafından bilinen bir isme sahip olmaktır. Hepimizin bildiği gibi, Hacettepe Üniversitesinin güven verici imajı üniversitenin gerçek kimliğini yansıtmaktadır. Tüm çalışmalarımızda Hacettepe markası özgün olmalı ve üniversitenin kimliğini doğru bir şekilde tanımlamalıdır.

Hacettepe Üniversitesi’nin misyonu, araştırma öncelikli bir üniversite olarak, evrensel değerler ışığında verdiği eğitimle bilim, teknoloji ve sanat alanlarında üstün nitelikli, değişime ve gelişime açık, sorgulayıcı bireyler yetiştirmek; ürettiği bilgi, hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır.
Üniversitemiz tüm uygulamalarında şeffaf ve hesap verebilirlik ilkesine uygun, sürdürülebilir güçlü bir mali yapıya sahip, çalışanlarına karşı adil davranan, paydaşları arasında ayrım yapmayan, çeşitliliğe saygı duyan, hakkaniyete ve liyakate önem veren, görev tanımının sınırlarını aşmaya hazır, işini daha iyi yapabilmek için değişimi zorlayan ve katma değer üreten bir üniversite olarak hareket eder. 

Hacettepe Üniversitesi tüm üyelerinin bireysel onurunu ve kimliğini, mesleki saygınlığını tanır. Eğitim öğretim, hizmet ve toplumla ilişkilerde üniversite yaşamının ve akademik faaliyetin evrensel etik ilkelerinin en vazgeçilmez değerler zinciri olduğuna inanır. Dürüstlük, insan onuruna, emeğine ve insan haklarına saygı, adalet, akademik özgürlük, sorumluluk, güvenilirlik, hesap verebilirlik, bilimsel kuşkuculuk, eleştirel bakış, yeni kavramlara açık olma, liderlik, liyakat, kalite, özgüven, koruma ve çevreye duyarlılık bu ilkelerin temelini oluşturur.

Hacettepe Üniversitesi, eğitim programlarında ve araştırmalarında uygun standartların yakalanmasını ve sürdürülmesini sağlamayı ve ulusal ve uluslararası standartlara uygun yüksek kaliteli bir eğitim sunmayı taahhüt eder. Hacettepe Üniversitesi Kalite Politikası, temel kurumsal değerlerimizi yansıtan misyonumuz ve stratejik planımızdaki amaçlar temelinde Avrupa Üniversiteler Birliği ve Yükseköğretim Kalite Kurulu standartları üzerine kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi misyonu, vizyonu ve değerlerini yerine getirebilecek bütünleşik kalite güvencesi yönetim anlayışına dayalı olarak oluşturduğu yapısına bağlı olarak çalışmalarını sürdürmekte ve geliştirmektedir.

Hacettepe Üniversitesi, 2000 yılında Üniversitemiz hastanelerinde başladığı toplam kalite yönetimi çalışmaları kapsamında stratejik planlama uygulamaları ile hizmet kalitesini geliştirmeye başlamıştır. Üniversitemiz ilk Stratejik Planı 2005 yılında hazırlamıştır. Bu bağlamda Hacettepe Üniversitesi Stratejik Plan çalışmalarını resmi olarak başlatan ilk Türk üniversitesi olmuştur. Üniversitemiz 2005 yılından bugüne 4 stratejik plan geliştirmiştir.

Hacettepe Üniversitesi, üniversitelerin toplumun insani gelişme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlaması gerektiğini kabul etmektedir. Üniversitemiz araştırma projeleri, kaliteli eğitim, sosyal sorumluluk projeleri, hizmetler, eylemler ve politikalar aracılığıyla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaktadır. Kurumların sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirmedeki başarısını ölçen THE World University Impact Rankings 2019 listesine göre, Hacettepe Üniversitesi dünya genelinde 87. sırada, Türk üniversiteleri arasında ikinci sırada yer almıştır.

Hacettepe Üniversitesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla karar alma mekanizmaları, yönetim kadrosu dağılımları, öğrenci, akademik ve idari personel sayıları, proje, toplumsal cinsiyet temasını içeren dersler ve tezler, öğrenci toplulukları, patent ve belge, görevlendirme ve hareketlilik kategorilerindeki dağılımları incelenmiş; bu çerçevede bir eylem planı oluşturulmuştur.

Hacettepe Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında işlenen kişisel verilerin güvenliğine önem verilmektedir. Kişisel veriler, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanmaktadır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.