Dünya Çapında Araştırma Üniversitesi
Sayılarla İnovasyon
1800+
Teknokent Ar-Ge Projesi
270+
Ar-Ge Firması
1600+
Tamamlanmış Teknoloji Transfer Projesi
100+
Milyon ₺ Toplam Teknoloji Transfer Projesi

Dünyaya yeni endüstriyel ürün ve yeni teknoloji üretmek, evrensel bilime, teknolojiye ve insanlığa katkıda bulunacak artı değerler oluşturmak vizyonu ile hareket eden Hacettepe Teknokent 18 yıllık tecrübesi ile ülkemizde, üniversite-sanayi işbirliğini en üst düzeye çıkararak ileri teknoloji kullanan veya üreten şirketlerin oluşumunu ve büyümesini desteklemek, mevcut kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlamak veya yeni kaynak yaratılması amacıyla yenilikçi ileri teknoloji ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere AR-GE çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamaktadır.

1290+
Tamamlanan Ar-Ge Projesi
530+
Devam Eden Ar-Ge Projesi
270+
Ar-Ge Firması
4000+
Ar-Ge Çalışanı

Hacettepe Üniversitesi sahip olduğu bilimsel birikimini ilgili sektörlere aktarmak üzere profesyonel mekanizmalara sahiptir. Bu amaçla 2008 yılında Hacettepe Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. bünyesinde bir alt birim olarak kurulmuş olan Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) 2009 yılında anonim şirket statüsünde ayrı bir tüzel kişilik haline gelmiştir. HT-TTM, kuruluşundan bu yana aracılık ettiği 1600+ sözleşmeli kamu-üniversite-sanayi işbirliği projesi ile 100 000 000+ ₺ değerinde teknoloji transfer hizmeti üretmiştir.

1600+
Sözleşmeli Üniversite-Sanayi İşbirliği Projesi
100+
Milyon ₺ Sözleşmeli Proje Bütçesi
1400+
Kurum ve Kuruluş ile Görüşme
900+
Akademik Danışman

HT-TTM Üniversite-Sanayi İşbirliği Ofisi üniversitemizde yürütülen araştırmalarda elde edilen bilgi birikiminin kamu ve sanayi sektörlerine aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak, farklı ölçeklerdeki firmaların teknik ihtiyaçlarını Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına yönlendirmek, üniversitelerdeki araştırmacılar ile sanayiyi bir araya getirerek sürdürülebilir işbirliğini sağlamak üzere hizmet vermektedir.

1400+
Kurum ve Kuruluş ile Görüşme
900+
Araştırmacı ile Görüşme
1600+
Sözleşmeli Üniversite-Sanayi İşbirliği Projesi
100+
Milyon ₺ Sözleşmeli Proje Bütçesi

HT-TTM Girişimcilik Ofisi Hacettepe Üniversitesi bünyesinde veya dışarısında yer alan ve Teknoloji Tabanlı Yenilikçi İş Fikri olan her bireye, iş fikrinin ticari bir ürüne dönüşmesi için ihtiyaç duyduğu alanlarda destek olmak amacıyla kurulmuştur. Hacettepe HAMLE Girişimcilik Sistemi altında girişimci adayı akademisyen, öğrenci, mezun ve çalışanlara yönelik hazırlanan programlar ile girişimci adaylarının iş fikirlerinin iş modellerine dönüştürmesi için gerekli eğitim, mentorluk ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Aynı zamanda şirketleşmiş ve prototipleri hazır girişimcilere özel hızlandırıcı programları düzenlenmektedir.

1000+
Girişimci ile Görüşme
250+
Girişimciye Mentörlük
50+
Girişimci Şirketleşme
8+
Milyon ₺ Girişim Şirketi Hibesi

Hacettepe Teknokent Kuluçka Merkezi, girişimcilere firmalaşma süreçlerinde ihtiyaç duydukları eğitim, mentorluk, danışmanlık ve networking gibi hizmetler sunulmaktadır. Çok cüzi miktarda kira ücreti alınan kuluçka firmalarına ücretsiz internet altyapısı ve ofis imkanları sağlanırken, ortak kullanıma açık olan mutfak, toplantı salonları ve dinlenme alanlarından da faydalanabilmektedirler. En fazla 36 ay sonra mezun ettiğimiz kuluçka firmalarımızdan birçoğu büyüyerek Hacettepe Teknokent bünyesinde ofislere çıkarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

500
m2 Kuluçka Merkezi Alanı
176
m2 Ön Kuluçka Alanı
60+
Start-up Firma
9
Ticarileşen Mezun Firma

HT-TTM Patent Ofisi Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerine ve sanayiye fikri sınai ve mülkiyet hakları kapsamında teknik destek sağlamak amacı 2013 yılı itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. Patent Ofisi temel olarak Üniversitemizde yürütülen bilimsel çalışmalar sırasında ortaya çıkan buluşların patentlenebilirlik ve ticarileştirilebilirlik değerlendirmesini gerçekleştirmektir. HT-TTM Patent Ofisi, Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi Döküman Birimi ve Avrupa Patent Ofisi PATLIB Patent Bilgi Merkezi olarak da görev yapmaktadır.

80+
Ulusal Patent Başvurusu
60+
Uluslararası Patent Başvurusu
48
Tescillenmiş Patent
2
Ticarileşmiş Patent

HT-TTM Proje Ofisi 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi’nin Proje Ofisi olarak akademisyenlerin, sanayicilerin ve girişimcilerin proje fikirlerini hayata geçirebilmek için hizmet vermeye başlamıştır. Proje Ofisi akademisyenlerin ulusal ve uluslararası fon programlarından etkin bir şekilde yararlanmaları için proje hazırlama desteği vermektedir. Deneyimli ekibimiz, ulusal ve uluslararası fon programlarında proje hazırlama ve yürütme deneyimine sahip uzmanlardan oluşmaktadır.

100+
Proje Hazırlama Eğitimi
400+
Ulusal Proje Desteği
160+
Uluslararası Proje Desteği
2500+
Araştırmacı ile Temas