Benzersiz Öğrenme Deneyimi
Sayılarla Öğretim
53000+
Öğrenci
500+
Öğretim Programı
3700+
Öğretim Elemanı
8000+
Dönemlik Ders

Hacettepe’de, kökleri bilimsel yaklaşım, eleştirel düşünce ve yaparak öğrenmeye dayanan, farklı bilimsel disiplinlere göre özelleşmiş eşsiz bir öğretim yaklaşımı uygulanır. Tıp-Sağlık Bilimleri, Fen-Mühendislik Bilimleri, Sosyal-Beşeri Bilimler alanlarında insanlığın sorunlarını keşfedip sorgulayan, analiz edip anlayan, bilgi birikimini kullanarak çözümleyen alanının lideri profesyoneller Hacettepe’de yetişir. Etik değerlere, insana, çevreye en üst seviyede özen gösteren, bilgi ve teknolojiyi iyi kullanan, kendine güvenen ve iyi ifade edebilen, proje tabanlı ve takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmek tüm programlarımızın ortak paydasıdır.

16
Fakülte
15
Enstitü
4
Meslek Yüksekokulu
1
Konservatuvar

Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim-öğretim 3 ayrı düzeyde (ön lisans, lisans, lisansüstü) ve üç ana alanda (Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı, Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı, Sosyal ve Beşeri Bilimleri Alanı), 500 farklı programda, her dönem açılan 8200’den fazla dersle ve bu derslere kayıt olan 54000’den fazla öğrenci ile yürütülmektedir.

53000+
Öğrenci
500+
Öğretim Programı
8000+
Dönemlik Ders
3700+
Öğretim Elemanı

15 Fakültede 98 Lisans programı 37000+ öğrencimizle, 4 Meslek Yüksekokulunda 31 Lisans programı 5759 öğrencimizle yürütülmektedir.

129
Lisans ve Önlisans Programı
37800+
Lisans Öğrencisi
5700+
Önlisans Öğrencisi

Hacettepe’de Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanında 132, Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanında 61, Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında 178 yüksek lisans ve doktora programı yürütülmektedir.

371
Lisansüstü Program
10300+
Lisansüstü Öğrencisi
4300+
Dönemlik Lisansüstü Program Dersi

Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim 3 ayrı düzeyde (ön lisans, lisans, lisansüstü), 500 farklı programda, her dönem açılan 8200’den fazla dersle ve bu derslere kayıt olan 54000’den fazla öğrenci ile yürütülmektedir. Üniversitemiz dersleri, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler, konservatuvar, spor bilimleri, güzel sanatlar, fen bilimleri gibi çok farklı alanlarda açılmakta ve farklı yöntemlerle yürütülmektedir. Homojen olmayan bu büyük eğitim yapısı nedeniyle üniversitemiz uzaktan eğitim süreçlerinde farklı yaklaşım ve araçlardan yararlanılmaktadır.

Hacettepe’nin kurumsal yapılanması öğretim süreçlerinin mükemmel bir şekilde işletilmesini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Öğretimi süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve çıktıların ölçülmesi aşamalarında destek veren birimler ve teknolojileri arasında Eğitim Komisyonu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (BİLSİS), Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi sayılabilir.

Öğretim programınızda yer almayan bir yabancı dili daha öğrenmek, öğretim programınızda yer almayan ancak ilgi duyduğunuz konularda seçmeli dersler almak, değişim programları ile eğitiminizin bir bölümünde yurtdışında bir üniversiteye gitmek, yüzden fazla öğrenci topluluğu arasında ilgi duyduklarınıza üye olmak ve faaliyetlerine katılmak, üniversite sonrası kariyerinizi şekillendirirken destek almak. Bunların tümü ve daha da fazlası Hacettepe’nin öğrencilerine sunduğu gelişim fırsatları arasındadır.

Hacettepe Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih edilme sıralamalarında olağanüstü bir başarıyı yıllardır düzenli olarak yakalamaktadır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile öğrenci alan 77 lisans programımızın %43’ü (33 program) kendi alanında tüm üniversiteler arasında birinci sıradan öğrenci kabul etmiştir. Programlarımızın %73’ü (53 program) kendi alanında tüm üniversiteler arasında ilk iki sıradan öğrenci kabul etmiştir. Tüm programlarımız kendi alanlarında ilk beş tercih içerisinde yer almıştır.

27
Program 1. Sıra
19
Program 2. Sıra
14
Program 3. Sıra