Dünya Üniversitesi
Sayılarla Uluslararası
40+
Ülke İkili İşbirliği
210+
İkili İşbirliği Protokolü
100+
Ülke Ortak Araştırma
210+
Uluslararası Araştırma Projesi

Hacettepe Üniversitesi, kurucusu Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın “Daha ileriye… En iyiye…” hedefi doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet faaliyetlerinde kendini sürekli geliştirerek dünyanın saygın üniversitelerinden biri olma hedefini gerçekleştirmeyi uluslararasılaşma politikası olarak benimsemiştir. Hacettepe, kuruluşundan bu yana alanında dünyanın saygın kuruluşları ile bilimsel işbirliği yapmaktadır.

40+
Ülke ile İkili İşbirliği
210+
İkili İşbirliği Protokolü
100+
Ülke ile Ortak Araştırma
210+
Uluslararası Araştırma Proje

Hacettepe Üniversitesi kurulduğundan bugüne dünyanın bilimde önde gelen ülkelerinden saygın kuruluşlar ile bilimsel işbirliği yapmaktadır. Üniversitemizde uluslararası işbirliğine yönelik akademik faaliyetler özel programlar kapsamında desteklenmektedir. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan destekler arasında uluslararası düzeyde üniversite-sanayi, üniversite-kamu ve üniversite-üniversite işbirliğini geliştirmeye yönelik, çok disiplinli araştırma projeleri özel bir yer tutmaktadır. Üniversitemizin 42 ülkeden 217 kurum ile ikili iş birliği anlaşması mevcuttur.

40+
Ülke ile İkili İşbirliği
210+
İkili İşbirliği Protokolü
100+
Ülke ile Ortak Araştırma
210+
Uluslararası Araştırma Proje

Uluslararası Öğrenciler Birimi Koordinatörlüğü, Hacettepe Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel yaşama aktif olarak katılmalarına ve öğrenimleri sürecince karşılaştıkları akademik, sosyal ve kültürel sorunları çözmelerine yardımcı olmak amacıyla 2005 yılında kurulmuştur. Üniversitemizde halen 80+ farklı ülkeden 1300+ uluslararası öğrenci lisans ve lisansüstü düzede eğitimlerine devam etmektedir.

80+
Farklı Ülkeden Öğrenim Gören Öğrenci
1300+
Toplam Uluslararası Öğrenci
800+
Uluslararası Lisans Öğrencisi
400+
Uluslararası Lisansüstü Öğrenci

Hacettepe Üniversitesi, güçlü bir uluslararası değişim ve iş birliği programına sahiptir. Üniversitemizin Erasmus+ Programı kapsamında öğrenim ve personel hareketliliğini içeren çok sayıda ikili işbirliği anlaşması bulunmaktadır. Ayrıca Mevlâna Değişim Programı kapsamında da çok sayıda üniversite ile işbirliği geliştirilmiştir.

4000+
Erasmus+ Programı Kapsamında Giden Öğrenci
1000+
Erasmus+ Programı Kapsamında Gelen Öğrenci
250+
Erasmus+ Programı Kapsamında Giden Personel
100+
Erasmus+ Programı Kapsamında Gelen Personel