Hacettepe Araştırmada Zirvede

Yükseköğretim Kurulu tarafından her yıl Türk Üniversiteleri ile ilgili hazırlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu, üniversiteleri “Eğitim ve Öğretim”, “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın”, “Uluslararasılaşma”, “Bütçe ve Finansman” ve “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” kategorilerinde değerlendirmektedir.

Üniversitemiz “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020” değerlendirmesinde; "Ulusal ve uluslararası desteklenen Ar-Ge proje sayısı", "Uluslararası hakemli dergilerde kurum adresli yayın sayısı", "En yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf almış yayın sayısı", "Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı", "Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğretim elemanı sayısı" ve "Uluslararası sempozyum, kongre ve sanatsal sergi sayısı" olmak üzere altı kategoride birinci sırada yer alarak ulusal basından da geniş ilgi görmüştür.

Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020 ‘ye ulaşmak için tıklayınız.

https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2021/02-universite-izleme-ve-degerlendirme-kriteri-2021/index.html

Basında yer alan haberlerden bazıları:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye / ANKARA
Santral : 0.312 305 50 00 (Sıhhiye) • 0.312 305 50 50 (Beytepe)
HÜ Hastaneleri Telefonla Randevu Çağrı Merkezi: 444 4 444
HÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Site Haritası