HÜ Diploma, Sertifika, Geçici Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

Üniversitemiz Senatosu'nun 04.11.2010 tarih ve 2010/143 sayılı kararı ile kabul edilen,"Hacettepe Üniversitesi Diploma, Sertifika, Geçici Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge"sindeekte belirtilen değişikliklerin yapılması uygun görüldü.

Hacettepe Üniversitesi Diploma, Sertifika, Geçici Mezuniyet Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge (*.pdf formatındadır.)

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye / ANKARA
Santral : 0.312 305 50 00 (Sıhhiye) • 0.312 305 50 50 (Beytepe)
HÜ Hastaneleri Telefonla Randevu Çağrı Merkezi: 444 4 444
HÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Site Haritası