Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Hakkında
OTURUM TARİHİ
OTURUM SAYISI
KARAR SAYISI
29.08.2007
27
2007-1384

Üniversitemiz eski öğrencilerinden 20534394 nolu Ersen Aktaş tarafından 07.11.2005 tarihli ve 25986 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hacettepe Üniversitesi Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptal edilmesi talebi ile açılan davada; Ankara 5. İdare Mahkemesinin 21.03.2007 tarihli ve 2006/656 Esas, 2007/469 Karar sayılı kararı ile ilgili Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin iptal edilmesi üzerine konuyla ilgili Hukuk Müşavirliği'nin 29.08.2007 tarihli ve 5609 sayılı yazısı görüşmeye açılarak;

2005-2006 öğretim yılında Üniversitemize kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan ancak başarısız olan öğrencilere 09.05.2003 tarihli ve 25103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hacettepe Üniversitesi Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin uygulanmasına,

Adı geçen Yönetmelikte yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerine en çok iki yıl eğitim-öğretim süresi verilmesi nedeniyle iki yıllık süreyi doldurmadan ilişiği kesilen 2005-2006 girişli öğrencilere iki yıllık eğitim-öğretim sürelerini tamamlayıncaya kadar süre verilmesine ve süreyi tamamlayan öğrencilerin durumlarının yeniden değerlendirilmesine,

İlişik kesme kararından sonra 07.11.2005 tarihli ve 25986 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hacettepe Üniversitesi Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca 3 yıl içinde kullanacakları 3 sınav hakkı verilen öğrencilerin kullandıkları sınav hakları varsa bu sınav haklarını ve geçen süreyi kullanmış sayılmasına,

2005-2006 eğitim-öğretim yılında Üniversitemize kayıt yaptırarak yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden ve başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrencilerden eski Yönetmelik hükümleri uyarınca iki yıllık eğitim-öğretim sürelerinin eksik kalan kısmını tamamlamak isteyenlere 3 Ekim 2007 tarihine kadar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na başvurma süresi tanınmasına ve bu tarihten sonra yapılacak başvuruların kabul edilmemesine, karar verildi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye / ANKARA
Santral : 0.312 305 50 00 (Sıhhiye) • 0.312 305 50 50 (Beytepe)
HÜ Hastaneleri Telefonla Randevu Çağrı Merkezi: 444 4 444
HÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Site Haritası