HÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33.maddesinin 5.fıkrasında değişiklik yapılması
OTURUM TARİHİ
OTURUM SAYISI
KARAR SAYISI
21.05.2008
6
2008-88

2547 Sayılı Kanunun 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan ve 01.07.1996 tarih ve 22683 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 14. maddesinin c bendinde "öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz" hükmü yer almaktadır.

Ancak, söz konusu yönetmelik maddesi 14.10.2002 tarih ve 24906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"le yürürlükten kaldırılmıştır.

06.11.2006 tarih ve 26338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 33. maddenin 5. fıkrasında bu hüküm eski haliyle yer almaktadır.

Çerçeve yönetmeliğinin artık yürürlükte olmayan bu maddesinin Üniversitemiz yönetmeliğinde yer alması özellikle Tıp Fakültesi bünyesinde "fellowship" programlarına karşılık açılan "Tezsiz Yüksek Lisans" programlarında eğitim gören kadrolu üniversite personeli için engel teşkil ettiğinden, "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 33. maddenin 5. fıkrasında yer alan "öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıramaz" hükmünün iptal edilmesi hakkında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'nün 01.05.2008 tarih ve 656 sayılı yazısı ile Üniversite Eğitim Komisyonu'nun kararı okunarak, uygun görüldü.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye / ANKARA
Santral : 0.312 305 50 00 (Sıhhiye) • 0.312 305 50 50 (Beytepe)
HÜ Hastaneleri Telefonla Randevu Çağrı Merkezi: 444 4 444
HÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Site Haritası