Atama Kriterleri-Başvuru İçin Kullanılacak Belge ve Formlar

Akademik Ön Değerlendirme Başvuru
Sistemi

Dosya Kontrol Formları

Eğiticilerin Eğitim ile ilgili Senato Kararı

Hakemli Dergilerle ilgili Senato Kararı

Özgeçmiş ve Akademik Etkinlik Puanlamaları Sayfası

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye / ANKARA
Santral : 0.312 305 50 00 (Sıhhiye) • 0.312 305 50 50 (Beytepe)
HÜ Hastaneleri Telefonla Randevu Çağrı Merkezi: 444 4 444
HÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Site Haritası