Dünya Çapında Araştırma Üniversitesi
Sayılarla Araştırma
4800+
Araştırmacı
270+
Araştırma Laboratuvarı
90+
Araştırma Merkezi
600+
Devam Eden Araştırma Projesi

Hacettepe Üniversitesi rekabet düzeyi yüksek araştırmaları, nitelikli eğitim ve öğretim uygulamaları, ihtiyaç odaklı bilgi ve teknoloji transferi mekanizmaları, kamu ve sanayi sektörleriyle işbirlikleri ve uluslararası kurumsal ilişkileri ile dünya çapında araştırma üniversitesidir.

Üniversitemiz liyakat, şeffaflık, katılımcılık, toplum odaklılık, mükemmeli aramak ve öncü olmak gibi temel değerler doğrultusunda araştırma odaklı üniversite kimliğini güçlendirmeyi, girişimciliği üniversite genelinde yaygınlaştırmayı, nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi, toplumsal sorumluluk anlayışını ve uygulamalarını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Hacettepe Üniversitesi’nde araştırma tıp-sağlık, fen-mühendislik ve sosyal-beşeri bilimlerin yanı sıra güzel sanatlar ile müzik ve sahne sanatları alanlarını kapsayan geniş spektrumlu ve çok disiplinli bir yapıya sahiptir. Araştırma, bir Rektör Yardımcısı sorumluluğunda planlama, politika geliştirme, uygulama, izleme ve değerlendirme bileşenlerine sahip döngüsel bir süreçle yönetilir. Araştırma politikalarının geliştirilmesi, araştırma hedeflerinin ve önceliklerinin belirlenmesi, işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi, proje desteklerinin çeşitlendirilmesi, finansal kaynakların planlanması ve üniversite sıralamalarının yönetilmesi bu sürecin önemli hedefleri arasındadır.

Hacettepe Üniversitesi nitelikli ve iyi yetişmiş araştırmacıları, gelişmiş araştırma laboratuvarları, öz kaynaklarından araştırmaya ayırdığı bütçe ve dış kaynaklardan elde ettiği araştırma hibe büyüklükleri ile ülkemizin en rekabetçi araştırma üniversitelerinden biri durumundadır. Farklı disiplinlerden araştırmacıların varlığı multidisipliner çalışmalar için uygun ortam sunmaktadır.

4800+
Araştırmacı
600+
Devam Eden Proje
80+
TÜBİTAK Ödülü
20+
TÜBA GEBİP Ödülü

Hacettepe Üniversitesi teknik altyapısı güçlü araştırma laboratuvarları ile rekabetçi araştırma imkanlarına sahiptir. Üniversitemiz uzun yıllardır öz gelirlerinin önemli kısmını araştırma laboratuvarlarının altyapısının geliştirilmesine ayırmaktadır. Bilim literatürüne evrensel düzeyde katkı yapan, özel sektör ile ortak projeler üreten araştırma laboratuvarlarında tıp-sağlık, fen-mühendislik ve sosyal-beşeri bilim alanlarında ileri düzeyde araştırmalar yürütülmektedir.

250+
Araştırma Laboratuvarı
120+
Fen-Mühendislik Bilimleri Araştırma Laboratuvarları
110+
Tıp-Sağlık Bilimleri Araştırma Laboratuvarları
30+
Sosyal-Beşeri Bilimler Araştırma Laboratuvarları

Hacettepe Üniversitesi akademik birimlerde uygulanan programların uygulama boyutunu ve araştırmaları desteklemek, çok disiplinli yaklaşımlar ile halen yürütülen programlardan ve araştırmalardan farklılaşmak amacıyla tıp-sağlık, fen-mühendislik ve sosyal-beşeri bilimler alanlarında faaliyetlerini sürdüren araştırma ve uygulama (UYGAR) merkezlerine sahiptir.

90+
Uygulama ve Araştırma Merkezi
10+
Fen-Mühendislik Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
50+
Tıp-Sağlık Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
30+
Beşeri-Sosyal Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hacettepe Üniversitesi kurulduğundan bugüne dünyanın bilimde önde gelen ülkelerinden saygın kuruluşlar ile bilimsel işbirliği yapmaktadır. Hacettepe Üniversitesi tarafından yayınlanan araştırma makalelerinde en çok işbirliği yapılan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, İsviçre, Belçika ve Hollanda yer almaktadır. Uluslararası işbirliklerinin Hacettepe Üniversitesi yayınlarının niteliği ve niceliği üzerindeki etkisi izlenebilmektedir.

40+
Ülke ile İkili İşbirliği Protokolü
210+
İkili İşbirliği Protokolü
100+
Ülke ile Ortak Araştırma Makalesi
210+
Uluslararası Proje

Uluslararası saygın kaynaklarda bilimsel yayın yapmak araştırma üniversitelerini tanımlayan önemli bir özelliktir. Hacettepe Üniversitesi yayınlanan araştırma makalesi sayısı bakımından ülkemizde yıllardır birinci sırada yer almaktadır. Üniversitemizin yayın sayısı yıllar içinde düzenli şekilde artarak 2020 yılı itibari ile yılda 3200 sayısının üzerine geçmiştir. Hacettepe Üniversitesi yayınladığı toplam 33000+ araştırma makalesi ile bilime evrensel düzeyde katkı yapmıştır.

70000+
Akademik Yayın
33000+
Araştırma Makalesi
500000+
Atıf
8000+
Araştırma Projesi

Hacettepe Üniversitesi araştırmacıları bilime evrensel düzeyde yaptıkları katkılarından ötürü bugüne kadar 62 TÜBİTAK Teşvik, 17 TÜBİTAK Bilim, 7 TÜBİTAK Topluma Hizmet, 2 TWAS ödülü ile toplam 88 TÜBİTAK ödülü kazanmıştır. Gelecek vadeden genç araştırmacılarımız 24 TÜBA GEBİP ödülüne ve 1 BAGEP ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca, 50+ öğretim üyemiz UNESCO, Goethe Medal, Vehbi Koç, Sedat Simavi, L’Oreal Bilim Kadını, Eczacıbaşı ve Novartis ödülü gibi ulusal ve uluslararası prestijli ödülün sahibi olmuştur.

88
TÜBİTAK Ödülü
28
TÜBA Ödülü
25
Bilim-Sanat Ödülü
300+
Toplam Ödül ve Başarı

Yükseköğretim Kurulu tarafından 26 Eylül 2017 tarihinde alınan kararla Araştırma Üniversitesi ilan edilen Hacettepe Üniversitesi, kuruluşundan bugüne geride kalan yaklaşık 50 yıllık sürede bilime özgün katkılarıyla Türkiye’nin marka üniversitelerinden biri haline gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi sadece Türkiye’nin değil dünyanın da önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktadır.

1
URAP Türkiye Üniversiteleri Sıralaması
500
URAP Dünya Üniversiteleri Sıralaması
501+
THE Dünya Üniversiteleri Sıralaması
511
US News En İyi Global Üniversiteler