Dünya Çapında Araştırma Üniversitesi
Araştırma Performansı

Uluslararası saygın kaynaklarda bilimsel yayın yapmak araştırma üniversitelerini tanımlayan önemli bir özelliktir. Hacettepe Üniversitesi yayınlanan araştırma makalesi sayısı bakımından ülkemizde yıllardır birinci sırada yer almaktadır. Üniversitemizin araştırma makalesi ve derleme türündeki yayın sayısı yıllar içinde düzenli şekilde artarak 2021 yılı itibari ile yılda 3100+ düzeyine ulaşmıştır (Şekil 1). Hacettepe Üniversitesi yayınladığı toplam 41000+ araştırma makalesi ile bilime evrensel düzeyde katkı yapmıştır.

Hacettepe Üniversitesi tarafından üretilen yayınların %90’dan fazlası tıp-sağlık bilimleri ile fen-mühendislik bilimleri alanlarında yer almaktadır. Hacettepe Üniversitesi yayınlarının araştırma alanlarına göre dağılımı incelendiğinde Pediatri, Kimya ve Mühendislik yayınlarının ilk üç sırada geldiği görülmektedir. Odaklanılan ilk 25 araştırma alanından 16’sı tıp-sağlık bilimleri, 8’i fen-mühendislik bilimleri, 1’i ise sosyal-beşeri bilimler ile ilgilidir (Şekil 2).

Tıp-sağlık bilimleri kategorisinde pediatri, onkoloji, nöroloji, farmakoloji, cerrahi, kardiyoloji, hematoloji, radyoloji, romatoloji ve immünoloji en çok katkı yapılan araştırma alanlar arasında yer almaktadır. Fen-mühendislik bilimleri kategorisinde kimya, moleküler biyoloji, fizik, malzeme bilimi, matematik, bilgisayar bilimleri, polimer bilimi, gıda bilimi ve teknolojisi, kristalografi ve jeoloji alanlarında yapılan katkılar, Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde ise eğitim, psikoloji, ekonomi ve spor bilimleri alanlarının faaliyetleri öne çıkmaktadır.


Şekil 1. Hacettepe Üniversitesi adresli araştırma makalesi ve derleme türündeki yayınların yıllara göre değişimi (Kaynak: Web of Science)


Şekil 2. Hacettepe Üniversitesi adresli araştırma makalesi ve derleme türündeki yayınların araştırma alanlarına göre dağılımı (Kaynak: Web of Science)

Hacettepe Üniversitesi araştırmacıları BAP Koordinasyon Birimi, ulusal/uluslararası fon kuruluşları (TÜBTAK, TÜSEB, AB gibi) ile kamu/özel sektör tarafından desteklenen çok sayıda ve çeşitlilikte araştırma projeleri yürütmektedir. 2021 yılı itibarı ile farklı kurumlar tarafından desteklenen 1200+ projenin toplam bütçesi 260+ milyon TL düzeyine ulaşmıştır (Tablo 1).

Tablo 1. Hacettepe Üniversitesi araştırmacıları tarafından 2021 yılında yürütülmekte olan (önceki yıldan devreden + yeni başlayan) ve farklı kurumlar tarafından fonlanan araştırma projelerinin sayısı ve bütçesi

Fonlayıcı Kurum

Proje Sayısı

Proje Bütçesi, TL

Hazine

4

13.636.000,00

Avrupa Birliği

32

7.735.779,67

Tübitak

228

112.971.268,00

BAP

675

104.744.862,43

Döner Sermaye

238

8.110.632,63

HT-TTM

25

17.458.584,78

Toplam

1202

264.657.127,51

Hacettepe Üniversitesi farklı derecelendirme kuruluşları tarafından yayınlanan sıralamalarda devlet üniversiteleri arasında en üst sıralarda yer almaktadır (Şekil 3).

Şekil 3. Uluslararası sıralamalarda Hacettepe Üniversitesi tarafından elde edilen başarılar