HACETTEPE'Yİ KEŞFET
Haberler
Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı öğrencileri Azerbaycan'dan ödülle döndü.
12.07.2024 | Ödüller - Toplumsal Katkı
Hollanda'nın Leiden Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren CWTS (Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi) Leiden Sıralama Sistemi 2024 Yılı Dünya Üniversiteleri Sıralaması açıklandı. ...
12.07.2024 | Araştırma - Sıralamalar - Toplumsal Katkı
Jeoloji (Hidrojeoloji) Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Yüce yürütücülüğünde, Dr. Pınar Avcı’nın araştırmacı olarak yer aldığı Hatay ilinde deprem atıklarının yeraltı suyu kalitesine ...
12.07.2024 | Araştırma - Projeler - Toplumsal Katkı
Hacettepe Üniversitesi, QS tarafından bu yıl 2. kez gerçekleştirilen 2025 Avrupa Üniversite Sıralaması’nda 17 sıra yükselerek 198. sırada yer aldı.
11.07.2024 | Araştırma - Sıralamalar - Toplumsal Katkı
Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, Türk Tabibler Birliği tarafından yetkilendirilen Türkiye Nükleer Tıp Yeterlik Kurulu tarafından "Uzmanlık Eğitimi Yeterlik” belgesini almaya hak kazandı.
26.06.2024 | Ödüller - Toplumsal Katkı
Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Özçakar, Uluslararası Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneğinin başkan yardımcısı seçildi.
25.06.2024 | Toplumsal Katkı
Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Dilsu Dicle Erkan, Avrupa İnsan Genetiği Kongresi’nde Dr. Dian Donnai ve Dr. Jill Clayton-Smith Ödülü’ne layık görüldü.
25.06.2024 | Ödüller - Toplumsal Katkı
Times Higher Education (THE), Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Development Goals - SDGs ) doğrultusunda üniversitelerin toplumsal, çevresel ve sosyal sürdürülebilirli...
14.06.2024 | Araştırma - Öğretim - Sıralamalar
Etkinlikler
16.07.2024 | Konferans / Seminer
02.10.2024 | Müsabaka
Benzersiz Öğrenme Deneyimi

Hacettepe’de, kökleri bilimsel yaklaşım, eleştirel düşünce ve yaparak öğrenmeye dayanan, farklı bilimsel disiplinlere göre özelleşmiş eşsiz bir öğretim yaklaşımı uygulanır. Tıp-Sağlık Bilimleri, Fen-Mühendislik Bilimleri, Sosyal-Beşeri Bilimler alanlarında insanlığın sorunlarını keşfedip sorgulayan, analiz edip anlayan, bilgi birikimini kullanarak çözümleyen alanının lideri profesyoneller Hacettepe’de yetişir. Etik değerlere, insana, çevreye en üst seviyede özen gösteren, bilgi ve teknolojiyi iyi kullanan, kendine güvenen ve iyi ifade edebilen, proje tabanlı ve takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmek tüm programlarımızın ortak paydasıdır.

Devamı...

53000+
Öğrenci
500+
Öğretim Programı
3700+
Öğretim Elemanı
8000+
Dönemlik Ders
Dünya Çapında Araştırma Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi rekabet düzeyi yüksek araştırmaları, nitelikli eğitim ve öğretim uygulamaları, ihtiyaç odaklı bilgi ve teknoloji transferi mekanizmaları, kamu ve sanayi sektörleriyle işbirlikleri ve uluslararası kurumsal ilişkileri ile dünya çapında araştırma üniversitesidir.

Devamı...

4000+
Araştırmacı
300+
Araştırma Laboratuvarı
90+
Araştırma Merkezi
1000+
Devam Eden Araştırma Projesi
Yeniliklerin Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi sahip olduğu rekabetçi bilimsel birikimini ilgili sektörlere aktarmak üzere profesyonel mekanizmalara sahiptir. Hacettepe Teknokent üniversite-sanayi işbirliğine, girişimcilerin firmalaşmasına, iş fikirlerinin ticarileşmesine, yazılım firmalarının büyümesine ve ileri teknoloji üreten şirketlerin gelişimine uygun inovasyon ortamı sunmaktadır.

Devamı...

1800+
Teknokent Ar-Ge Projesi
270+
Ar-Ge Firması
1600+
Tamamlanmış Teknoloji Transfer Projesi
100+
Milyon ₺ Toplam Teknoloji Transfer Projesi
Nitelikli Sağlık Hizmetleri

Kurulduğundan beri sağlık hizmetlerinde mükemmele ulaşabilmek adına yoğun bir çaba içinde olan Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, modern tıbbın gerektirdiği tüm araç ve gerecin, üstün bilgi birikimine sahip hekimler tarafından kullanıldığı Türkiye’nin en önde gelen sağlık merkezlerinden biridir.

Devamı...

5
Hastane
1400+
Doktor
70000+
Yıllık Ameliyat
1250000+
Yıllık Ayaktan Hasta
Dünya Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi, kurucusu Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın “Daha ileriye… En iyiye…” hedefi doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet faaliyetlerinde kendini sürekli geliştirerek dünyanın saygın üniversitelerinden biri olma hedefini gerçekleştirmeyi uluslararasılaşma politikası olarak benimsemiştir. Hacettepe, kuruluşundan bu yana alanında dünyanın saygın kuruluşları ile bilimsel işbirliği yapmaktadır.

Devamı...

40+
Ülke İkili İşbirliği
210+
İkili İşbirliği Protokolü
100+
Ülke Ortak Araştırma
210+
Uluslararası Araştırma Projesi
Nefes Alan Yerleşkeler

Hacettepe Üniversitesi yerleşkelerinde sahip olduğu beslenme olanakları, barınma olanakları, spor olanakları, kongre ve toplantı olanakları, kütüphane olanakları, sağlık hizmetleri, kreş ve anaokulu olanakları ile gerek personelimize ve gerekse öğrencilerimize nitelikli bir yerleşke yaşamı sunmaktadır

Devamı...

15000+
Günlük Yemek Yiyen Öğrenci
5700+
Öğrenci Yurt Kapasitesi
12000+
m2 Kütüphane Alanı
6000+
m2 Spor Alanı
İlklerin ve Başarıların Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi 16 Fakülte, 15 Enstitü, 4 Meslek Yüksekokulu, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 98 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile akademik faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkemizin önde gelen marka üniversitelerinden biri olan Hacettepe bilim, teknoloji ve sanat alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sunmaktadır.

Devamı...

16
Fakülte
15
Enstitü
4
Meslek Yüksekokulu
1
Konservatuvar