Dünya Çapında Araştırma Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Merkezleri

Hacettepe Üniversitesi, akademik birimlerde uygulanan programların uygulama boyutunu ve araştırmaları desteklemek, çok disiplinli yaklaşımlar ile halen yürütülen programlardan ve araştırmalardan farklılaşmak amacıyla kurulmuş tıp-sağlık, fen-mühendislik ve sosyal-beşeri bilimler alanlarında faaliyetlerini sürdüren 90+ uygulama ve araştırma merkezine sahiptir.
Üniversitemizde uygulama ve araştırma merkezleri

 • Üniversitenin mevcut yapısı içerisinde yapılamayacak faaliyetlerde bulunmak
 • Halen yürütülmekte olan programlardan ve araştırmalardan farklılaşmak
 • İlgili olduğu bölümlerde uygulanan programlara ve araştırmalara akademik destek sağlamak
 • Yürütülen programların amaçladığı mesleklere yönelik hazırlayıcı ve destekleyici katkıda bulunmak
 • Yürütülen programların uygulama boyutuna katkıda bulunmak
 • Özelde üniversiteye, genelde ise topluma katkıda bulunmak

üzere kurulurlar ve

 • Bilimsel işbirliğini yaratmak ve bu işbirliğini desteklemek
 • Araştırma kaynaklarını güvenceye almak ve araştırma desteği sağlamak
 • Toplum bilinci oluşturmak ve sürekli öğrenmeyi tetiklemek
 • Örgütsel esneklik kazanmak
 • Toplumsal sorunlara odaklanmak ve mali destek edinmek

hedeflerine yönelik olarak faaliyetleri üstlenirler.
Uygulama ve araştırma merkezlerinin kurulması, faaliyetlerinin izlenmesi ve periyodik olarak değerlendirmesi süreçleri Hacettepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinasyon Kurulu (HÜYGAM) tarafından gerçekleştirilmektedir.

A'dan Z'ye Uygulama ve Araştırma Merkezleri

A | B | Ç | D | E | F | G | H | İ | K-L | M | N | O-Ö | P | S | T | U | V-Y |

A

Adli Bilişim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Afet Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAMER)
Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anaplastoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜM)
Avrupa Birliği İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜAB)

B

Baş Dönmesi ve Denge Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Biyoetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBAM)
Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (HUBİOM)
Biyomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (BOHAM)

Ç

Çevre Eğitimi, Kuş Araştırma ve Halkalama Merkezi
Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çocuk ve Gençlerde Akademik Yapıyı Güçlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çocuklarda Habilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

D

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Diş Hekimliği Lazer Uygulamaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Doğal Afetler Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜDAM)
Doku ve Organ Nakli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dudak Damak Yarıkları ve Kraniyomaksillofasiyal Şekil Bozukluğu Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi

E

Enerji Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EPUAM)
Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi
Erken Çocukluk Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Estetik Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi

F

Fankoni Aplastik Anemi ve Diğer Konjenital Kemik İliği Yetmezlikleri Tanı Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Farmasötik ve Biyofarmasötik Bilimler Teknoloji, Uygulama ve Araştırma Merkezi (FATUM)

G

Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜGEM)
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
Gençlik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi
Genombilim ve Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGEN)
Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGEBAM)
Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HÜGO)

H

Hastaneler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hemşirelikte Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
HIV-AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM)

İ

İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
İngiliz Edebiyatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi
İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİSAM)
İşletmecilik Meslek Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜEM)

K-L

Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUKSAM)
Kanserde İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM)
Lenfödem Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi

M

Madde ve Alkol Bağımlılığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Medisinal Kimya Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (MAGUM)
Mesleklerarası İşbirliği ve Simülasyon Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Mezotelyoma ve Medikal Jeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Mikro-Analiz, Sosyal Etkileşim ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUMAN)
Moleküler Görüntüleme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Moleküler Patoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müzik ve Sahne Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi

N

Nörolojik ve Psikiyatrik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Nükleer Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi

O-Ö

Okul Sosyal Hizmeti Uygulama ve Araştırma Merkezi
Özel Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi

P

Piyasa Ekonomisini ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi
Podiatri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRMER)

S

Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sepsis Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sosyal Sorumluluk Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Stratejik Araştırma Merkezi
Stres Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

T

Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜTAM)
Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi (HÜTKAM)
Tıbbi Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Transgenik Hayvan Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tüketici-Pazar-Araştırma-Danışma-Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM)
Türk-Alman İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜTAİ)
Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜTÖMER)
Türkiye Doping Kontrol Merkezi
Tütün Kontrolü, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜTKOM)

U

Uluslararası Gıda Biyogüvenlik ve Biyoteknoloji Araştırma ve Yayım Merkezi (IFBBC)
Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (UKAM)
Uluslararası Madencilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

V-Y

Vaskülit Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi
Yaşam Desteği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yeni ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yutma Bozuklukları Araştırma ve Uygulama Merkezi