Dünya Çapında Araştırma Üniversitesi
Araştırma / Araştırma Performansı

Uluslararası saygın kaynaklarda bilimsel yayın yapmak araştırma üniversitelerini tanımlayan önemli bir özelliktir. Hacettepe Üniversitesi yayınlanan araştırma makalesi sayısı bakımından ülkemizde yıllardır birinci sırada yer almaktadır. Üniversitemizin yayın sayısı yıllar içinde düzenli şekilde artarak 2020 yılı itibari ile yılda 3200 sayısının üzerine geçmiştir. Hacettepe Üniversitesi yayınladığı toplam 33000+ araştırma makalesi ile bilime evrensel düzeyde katkı yapmıştır.


Hacettepe Üniversitesi adresli yayınların yıllara göre değişimi (Kaynak: Web of Science Core Collection)

Araştırma Konuları

Hacettepe Üniversitesi tarafından üretilen yayınların %90’dan fazlası tıp-sağlık bilimleri ile fen-mühendislik bilimleri alanlarında yer almaktadır. Hacettepe Üniversitesi yayınlarının araştırma alanlarına göre dağılımı incelendiğinde Pediatri, Kimya ve Mühendislik yayınlarının ilk üç sırada geldiği görülmektedir. Odaklanılan ilk 25 araştırma alanından 16’sı tıp-sağlık bilimleri, 8’i fen-mühendislik bilimleri, 1’i ise sosyal-beşeri bilimler ile ilgilidir. Tıp-sağlık bilimleri kategorisinde pediatri, onkoloji, nöroloji, farmakoloji, cerrahi, kardiyoloji, hematoloji, radyoloji, romatoloji ve immünoloji en çok katkı yapılan araştırma alanlar arasında yer almaktadır. Fen-mühendislik bilimleri kategorisinde kimya, moleküler biyoloji, fizik, malzeme bilimi, matematik, bilgisayar bilimleri, polimer bilimi, gıda bilimi ve teknolojisi, kristalografi ve jeoloji alanlarında yapılan katkılar, Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde ise eğitim, psikoloji, ekonomi ve spor bilimleri alanlarının faaliyetleri öne çıkmaktadır.


Hacettepe Üniversitesi yayınlarının bilim alanlarına göre dağılımı (Kaynak: Web of Science Core Collection)

Journal Citation Reports verilerine göre dizinde yer alan 11997 derginin ortalama etki faktörü 1,996’dır. Hacettepe Üniversitesi etki faktörü açısından dünya ortalamasının üzerindeki dergilerde yayın yapmaktadır. Hacettepe Üniversitesi yüksek atıflı yayınlar (Essential Science Indicators-Highly Cited Papers) sıralamasında Türkiye’deki üniversiteler arasında üst sıralarda yer almaktadır. Hacettepe Üniversitesi bilimsel araştırma çıktılarının alanında prestijli ve yüksek etki faktörüne sahip dergilerde yayınlanmasına önem vermektedir. Üniversitemiz akademik atama ve yükselme kriterlerinde Q1 kategorisine giren dergilerde yapılan yayınlara daha fazla puan veren ilk Türk üniversitesidir.

Hacettepe Üniversitesi disiplinlerarası işbirliğine özellikle önem vermektedir. Web of Science dizinlerinde taranan Hacettepe Üniversitesi yayınlarında kullanılan anahtar sözcüklerle oluşturulan konu ağında birbiri ile yakından ilişkili 5 temel araştırma alanında Hacettepe Üniversitesi’nin disiplinler arası çalışmalarının etkileşimi aşağıda gösterilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi yayınlarının disiplinler arası iş birliği ağı (2014-2016). Ağ haritasında her bir düğüm ilgili anahtar kelimeyi temsil etmektedir. Düğümlerin büyüklüğü ise ilgili anahtar kelimenin sıklığını gösterir. Düğümler arasındaki bağlantılar ise aynı yayında farklı anahtar kelimelerin birlikte görülme sıklığını göstermektedir.