İlklerin ve Başarıların Üniversitesi
Sürdürülebilir Kalkınma

Hacettepe Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Taahhüdü

17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi, 2015 yılında Birleşmiş Milletler üye devletleri tarafından 2030 yılına kadar gerçekleştirilmek üzere kabul edildi. 2030 Gündemi, gezegen ve insanlık için geleceğe bakıyor ve yoksulluğu ortadan kaldırmayı, gezegenimizi korumayı ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamayı, günümüz nesillerinin ihtiyaçlarını karşılarken ve gelecek nesillerin yaşamını sürdürülebilir şekilde iyileştirmek için hedefler koyuyor.

Hacettepe Üniversitesi, potansiyelinin ve sorumluluğunun farkında olarak, sürdürülebilir kalkınma hedefleri hakkında farkındalığı artırmayı, müfredatını ve araştırmasını sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin kritik analizlerini içerecek şekilde genişletmeyi ve son olarak Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi gerekliliklerini yerine getirmek için yetkililer ve paydaşlarla işbirliği yapmayı hedeflemektedir.

Hacettepe Üniversitesi, küresel zorlukların ele alınmasında ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kritik rolüne inanmaktadır. Üniversitemiz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesini taahhüt eden ilk Türk üniversiteleri arasındadır. Hacettepe Üniversitesi sürdürülebilir kalkınma hedeflerini eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinde uygulamak üzere 2019 yılı Nisan ayında bir Çalışma Komitesi oluşturmuştur. Üniversitemiz Senatosu 3 Temmuz 2019’da 2030 Gündemini resmi olarak taahhüt ettiğini oybirliği ile kabul etmiştir.

Hacettepe Üniversitesi, üniversitelerin toplumun insani gelişme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlaması gerektiğini kabul etmektedir. Üniversitemiz araştırma projeleri, kaliteli eğitim, sosyal sorumluluk projeleri, hizmetler, eylemler ve politikalar aracılığıyla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaktadır. Çalışma Komitesi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin araştırma ve yayınlara yerleştirilmesini düzenli olarak izlemektedir. Veriler, 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden 13’üne aktif olarak katkıda bulunduğumuzu göstermektedir. Çalışma Komitesinin ilk raporunda 3 Üniversitemizin en sık katkıda bulunduğu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin, 4, 5, 6 ve 10 nolu başlıklar olduğu görülmektedir.

Kurumların sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirmedeki başarısını ölçen THE World University Impact Rankings 2019 listesine göre, Hacettepe Üniversitesi dünya genelinde 87. sırada, Türk üniversiteleri arasında ikinci sırada yer almıştır. Hacettepe Üniversitesi, dünya genelinde İyi Sağlık ve İyi Hal’de 50. (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 3), Cinsiyet Eşitliği'nde 52. (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5) ve Azaltılmış Eşitsizlikler'de 83. (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 10) sırada yer alarak önemli başarı göstermiştir.

Daha fazla bilgi için: