İlklerin ve Başarıların Üniversitesi
Misyon ve Vizyon

Misyon

Hacettepe Üniversitesi’nin misyonu, araştırma öncelikli bir üniversite olarak, evrensel değerler ışığında verdiği eğitimle bilim, teknoloji ve sanat alanlarında üstün nitelikli, değişime ve gelişime açık, sorgulayıcı bireyler yetiştirmek; ürettiği bilgi, hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır.

Vizyon

Hacettepe Üniversitesi’nin vizyonu, toplum sorunlarını önceleyerek ülkesinin gelişimine yön veren, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü araştırma üniversitelerinden biri olmaktır.

Temel Değerler

Liyakat: Üniversitemizin kuruluşundan bu yana hem akademik hem de idari görev atamalarında kurum çalışanlarına iş deneyimlerine göre fırsat sağlanması esastır.  

Şeffaflık: Yönetsel faaliyetlerin tamamının kurum personelinin gözlemine açık biçimde gerçekleştirilmesi ve hesap verebilirlik; kurum içi iletişimin ve iletişim kanallarının sürekli açık olması; bireyler ve birimler arasında güven duygusunun korunması esastır.

Katılımcılık: Üniversitemiz, mensuplarının yönetim süreçlerine katılmalarına büyük önem verir. Mensuplarımızın bireysel farklılıklarını, birikimlerini ortak ideallerimiz çerçevesinde yönetim sürecine katılımını sağlamak esastır. 

Estetik Duyarlılık ve Çevreye Saygı: Ürün ve hizmetlerimizi oluşturduğumuz ve sunduğumuz fiziksel mekânları (ve sanat) estetik duyarlılıkla düzenlemek, bunu yaparken gelecek nesillerin bize emaneti olan çevrenin korunması yönünde çaba göstermek ortak değerimizdir.

Toplum Odaklılık: Üniversitemiz tüm faaliyetlerini ürün ve hizmetlerini toplum yararını göz önüne alarak gerçekleştirmektedir. Yaptığı her işte “toplum yararını gözetmek” üniversitemizin asla vazgeçemeyeceği ortak bir değerdir.

Mükemmeli Aramak: Üniversitemiz tüm personeliyle “daha ileriye, en iyiye” anlayışı ile ürün ve hizmetlerini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek düşüncesiyle hareket etmektedir. Bu çerçevede “mükemmeli aramak” yolunda değişime açık olmak üniversitemiz mensuplarınca paylaşılan bir değer olmuştur.

Öncü Olmak: Bir üniversite olarak sunduğumuz eğitim ve hizmetlerle toplumda öncü olmak, yaptığı araştırma çıktıları ile geleceğe yön vermek kaybolmaması gereken bir değerimizdir. 

Farklılıklara Saygılı: Üniversitemiz olarak farklı düşüncelere, kültürlere ve inançlara saygı değerlerimizden biridir.

İfade Özgürlüğü: Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ilan edilen, birçok ülke tarafından kabul edilen bir hak olan ifade özgürlüğü şiddet içermedikçe üniversitemizin de değerlerinden biridir.