Dünya Çapında Araştırma Üniversitesi
Araştırma Yönetimi

8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı kanun ile kurulan Hacettepe Üniversitesi, günümüzde ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olarak 16 fakülte, 15 enstitü, 4 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 1 konservatuvar, 90+ araştırma ve uygulama merkezi, 300+ tematik araştırma laboratuvarı, 5 hastane, teknoloji geliştirme bölgesi ve teknoloji transfer merkezi ile eğitim-öğretim, bilim, teknoloji ve sanat alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürmektedir (Şekil 1).


Şekil 1. Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim, araştırma, sağlık hizmetleri ve teknoloji transferi fonksiyonlarına ait temel büyüklükler

Hacettepe Üniversitesi araştırma ekosistemi ve ilgili paydaşlar Şekil 2’de gösterilmektedir. Üniversitemizde araştırma tıp-sağlık, fen-mühendislik ve sosyal-beşeri bilimlerin yanı sıra güzel sanatlar ile müzik ve sahne sanatları alanlarını kapsayan geniş spektrumlu ve çok disiplinli bir yapıya sahiptir. Araştırma ekosistemi, araştırma laboratuvarlarında gerçekleştirilen temel ve uygulamalı araştırma projelerinden elde edilen çıktılar bilgi-teknoloji transferi mekanizmaları ile ilgili sektörlere aktarılarak, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak endüstriyel hizmetlere dönüştürülerek üniversite-sanayi işbirliği imkanlarının geliştirilmesine katkı vermektedir. Bunun yanı sıra, araştırma çıktılarının hastanelerimizde sunulan sağlık hizmetlerinin sürekli iyileştirilerek toplumsal katkıya dönüşmesi de sağlanmaktadır.


Şekil 2. Hacettepe Üniversitesi’nde araştırma ekosistemi ve ilgili birimler

Araştırma, bir Rektör Yardımcısı sorumluluğunda politika geliştirme, planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme alt bileşenlerine sahip (i) Proje Geliştirme, (ii) Proje Gerçekleştirme, (iii) Proje Çıktıları Değerlendirme katmanlarından oluşan tandem bir süreçle yönetilir (Şekil 3). Araştırma politikalarının geliştirilmesi, araştırma hedeflerinin ve önceliklerinin belirlenmesi, işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi, proje desteklerinin çeşitlendirilmesi, finansal kaynakların planlanması ve üniversite sıralamalarının yönetilmesi bu sürecin önemli hedefleri arasındadır.


Şekil 3. Hacettepe Üniversitesi’nde araştırma süreçlerinin (proje geliştirme, proje gerçekleştirme ve proje çıktıları değerlendirme) yönetimi