Dünya Çapında Araştırma Üniversitesi
Araştırma Altyapısı

Hacettepe Üniversitesi, rekabet gücü yüksek araştırma altyapısı ve nitelikli araştırmacı kadrosuyla kendi araştırma gündemini gerçekleştirerek yüksek uluslararası görünürlüğü hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için bir yandan bilimsel araştırma kaynakları çeşitlendirilerek geliştirilirken, diğer yandan araştırma altyapısının sürekli güçlendirilerek daha rekabetçi hale getirilmesine yönelik tedbirler alınmaktadır.

Araştırma Laboratuvarları

Hacettepe Üniversitesi teknik altyapısı güçlü araştırma laboratuvarları ile rekabetçi araştırma imkanlarına sahiptir. Üniversitemizin Beytepe yerleşkesinde Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜNİTEK) tarafından yönetilen merkezi araştırma laboratuvarı ile farklı akademik birimlerimizde ve hastanelerimizde faaliyetlerine devam eden 300+ tematik araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Bunlar temel alanlar bazında fen-mühendislik bilimleri alanında 120+, tıp-sağlık bilimleri alanında 110+, sosyal-beşeri bilimler alanında ise 30+ tematik laboratuvar şeklinde dağılım göstermektedir. Üniversitemiz uzun yıllardır öz gelirlerinin önemli bir kısmını bu araştırma laboratuvarlarının altyapısının geliştirilmesine ayırmaktadır. Bilim literatürüne evrensel düzeyde katkı yapan, özel sektör ile ortak projeler üreten araştırma laboratuvarlarında tıp-sağlık, fen-mühendislik ve sosyal-beşeri bilim alanlarında ileri düzeyde araştırmalar yürütülmektedir. 

HÜNİTEK, sahip olduğu ileri teknolojik altyapısı ile araştırmacılara proje süreçlerinde gereksinim duydukları test ve ölçüm hizmeti vermektedir. Kurum için araştırmacılarımızın yanı sıra, araştırma süreçlerinde test ve ölçüm ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarında görev yapan araştırmacılar ile özel sektör ar-ge merkezlerinde yürütülen projeler de HÜNİTEK altyapısından yararlanabilmektedir.

Hacettepe Hastaneleri

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri laboratuvarlarında rutin klinik hizmetlerinin yanı sıra, hastalıkların moleküler/genetik tanısı da dahil olmak üzere tanı ve tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesi için bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Hem yurt içi hem yurtdışı kuruluşlarla birlikte güncel tedavilerin araştırıldığı birçok proje yürütülmektedir. 

Hastanelerimizde alanında yetkin, tanınır, çalışmaları ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlar tarafından ödüllendirilmiş çok sayıda bilim insanı çalışmaktadır. Hastanelerimizde görev yapan yüksek nitelikli araştırmacılarımız her yıl düzenli olarak yurtiçi ve yurtdışı eğitim faaliyetlerinde bulunmakta, ülkemizi yaptıkları etkinliklerle en üst düzeyde temsil etmektedirler. Akademisyenler araştırma laboratuvarları ile işbirliği içerisine girerek çok sayıda deneysel ve öncü çalışmalara da imza atmaktadırlar. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ve bunlara yapılan atıf sayıları açısından değerlendirildiğinde Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri uzun yıllardır Türkiye’nin en iyisi konumunda yer almaktadır.

2009 yılında kurulmuş olan Klinik Araştırmalar Birimi, klinik araştırmalar ile ilgili denetim ve düzenleme faaliyetlerini yürütmektedir. Üniversitemiz hastanelerinde anlık olarak en az 150+ klinik araştırma projesi yürütülmektedir. Klinik araştırmalar, hasta tanı ve tedavisinde belirleyici olmakla kalmayıp çıktıları ile tanı/tedavi algoritmalarının güncellenmesini de sağlayarak tıp dünyası için yönlendirici olmaktadır. Hacettepe Hastanelerimiz bünyesinde yer alan araştırma laboratuvarları, klinik ile yakın ilişkide olup ülkemizde ve dünyada özellikli ve nadir hastalıkların tanısının konulmasında öncü olmaktadır.

Uygulama ve Araştırma Merkezleri

Hacettepe Üniversitesi, akademik birimlerde uygulanan programların uygulama boyutunu ve araştırmaları desteklemek, çok disiplinli yaklaşımlar ile halen yürütülen programlardan ve araştırmalardan farklılaşmak amacıyla kurulmuş tıp-sağlık, fen-mühendislik ve sosyal-beşeri bilimler alanlarında faaliyetlerini sürdüren 90+ uygulama ve araştırma merkezine  sahiptir.

Üniversitemizde uygulama ve araştırma merkezleri

 • Üniversitenin mevcut yapısı içerisinde yapılamayacak faaliyetlerde bulunmak
 • Halen yürütülmekte olan programlardan ve araştırmalardan farklılaşmak
 • İlgili olduğu bölümlerde uygulanan programlara ve araştırmalara akademik destek sağlamak
 • Yürütülen programların amaçladığı mesleklere yönelik hazırlayıcı ve destekleyici katkıda bulunmak
 • Yürütülen programların uygulama boyutuna katkıda bulunmak
 • Özelde üniversiteye, genelde ise topluma katkıda bulunmak

üzere kurulurlar ve

 • Bilimsel işbirliğini yaratmak ve bu işbirliğini desteklemek
 • Araştırma kaynaklarını güvenceye almak ve araştırma desteği sağlamak
 • Toplum bilinci oluşturmak ve sürekli öğrenmeyi tetiklemek
 • Örgütsel esneklik kazanmak
 • Toplumsal sorunlara odaklanmak ve mali destek edinmek

hedeflerine yönelik olarak faaliyetleri üstlenirler.

Uygulama ve araştırma merkezlerinin kurulması, faaliyetlerinin izlenmesi ve periyodik olarak değerlendirmesi süreçleri Hacettepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinasyon Kurulu (HÜYGAM) tarafından gerçekleştirilmektedir.