Dünya Çapında Araştırma Üniversitesi
Araştırma / Araştırma İşbirlikleri

Hacettepe Üniversitesi kurulduğundan bugüne dünyanın bilimde önde gelen ülkelerinden saygın kuruluşlar ile bilimsel işbirliği yapmaktadır. Uluslararası işbirliklerinin Hacettepe Üniversitesi yayınlarının niteliği ve niceliği üzerindeki etkisi izlenebilmektedir. Hacettepe Üniversitesi tarafından yayınlanan araştırma makalelerinde en çok işbirliği yapılan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, İsviçre, Belçika ve Hollanda yer almaktadır.

Hacettepe Üniversitesi ulusal ve uluslararası işbirliğine yönelik akademik faaliyetler desteklenmektedir. Hacettepe Üniversitesinin 42 ülkeden 217 kurum ile ikili iş birliği anlaşması mevcuttur.


Hacettepe Üniversitesi tarafından yayınlanan araştırma makalelerinin işbirliği yapılan ülkelere göre dağılımı (Kaynak: Web of Science)

Hacettepe Üniversitesi ulusal ve uluslararası işbirliğine yönelik akademik faaliyetler desteklenmektedir. Hacettepe Üniversitesinin 42 ülkeden 217 kurum ile ikili iş birliği anlaşması mevcuttur.


Hacettepe Üniversitesi tarafından imzalanan İkili işbirliği protokollerinin ülkelere göre dağılımı

İkili İşbirliği Protokolleri

Kurum Ülke Protokol Türü
Central Washington Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri Akademik İşbirliği Protokolü
Khazar Üniversitesi Azerbaycan Akademik İşbirliği Protokolü
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kütüphaneleri Türkiye Kütüphanelerarası İş Birliği Protokolü
Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Türkiye Araştırma İzinleri İşbirliği Protokolü
Tunus Monastır Üniversitesi Tunus Akademik İşbirliği Protokolü
Alişir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Özbekistan Akademik İşbirliği Protokolü
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türkiye Kütüphanelerarası İş Birliği Protokolü
Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi Kazakistan Akademik İşbirliği Protokolü
Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi Kazakistan Akademik İşbirliği Protokolü
Samarkand State Institute Of Foreign Languages Özbekistan Akademik İşbirliği Protokolü
Università Degli Studi G. D'annunzio Chieti E Pescara İtalya Akademik İşbirliği Protokolü
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Türkiye Kütüphanelerarası İş Birliği Protokolü
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rosatom, Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi ile Rus Üniversiteleri Çok Uluslu Ortak Eğitim ve Öğretim Programı Geliştirme İş Birliği Protokolü
İstinye Üniversitesi Türkiye Akademik İşbirliği Protokolü
Buhara Devlet Üniversitesi Özbekistan Akademik İşbirliği Protokolü
Azerbaycan Tıp Üniversitesi Azerbaycan Akademik İşbirliği Protokolü
Medical University of Bialystok Polonya Akademik İşbirliği Protokolü
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Türkiye İşbirliği Protokolü
Claremont Graduate University US Akademik İşbirliği Protokolü
Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi Özbekistan Akademik İşbirliği Protokolü
Montenegro University Karadağ İşbirliği Protokolü
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Türkiye İşbirliği Protokolü
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Protokolü
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş Türkiye Akademik İşbirliği Protokolü
Artvin Çoruh Üniversitesi Türkiye Akademik İşbirliği Protokolü
Chandigarh Üniversitesi Hindistan Akademik İşbirliği Protokolü
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Türkiye Akademik İşbirliği Protokolü
Navarra Üniversitesi-Fundacion Para La Investigacion Medica Aplicada İspanya Akademik İşbirliği Protokolü
Universiti Teknologi Mara(UİTM) Malezya Akademik İşbirliği Protokolü
Mohammed VI Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fas Mutabakat Zaptı
Sayıştay Türkiye Kütüphaneler Arası İş Birliği Protokolü
Bilkent Üniversitesi UNAM-Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi   Türkiye TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı 2244 Sanayi Doktora Programı Protokolü
Tahran Üniversitesi, Aras Uluslararası Kampüsü İran Akademik İşbirliği Protokolü
V.I. Vernadsky Taurida Milli Üniversitesi   Ukrayna İşbirliği Protokolü
Michigan State University Amerika Birleşik Devletleri Akademik İşbirliği Protokolü
Türkiye Kızılay Derneği Türkiye Akademik İşbirliği Protokolü
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkiye YÖK Anadolu Projesi Eşleştirme Protokolü
Tunceli Munzur Üniversitesi Türkiye Akademik İşbirliği Protokolü
S.S. Cyrıl And Methodius University Makedonya Akademik İşbirliği Protokolü
The Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) Brezilya Akademik İşbirliği Protokolü
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkiye Kütüphaneler Arası İş Birliği Protokolü
Universidad Nacional Kosta Rika Akademik İşbirliği Protokolü
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Türkiye Kütüphaneler Arası İş Birliği Protokolü
University of Kansas Medical Center Amerika Birleşik Devletleri Kültür, Eğitim ve Araştırma İş Birliği Protokolü
National Formosa University Tayvan Akademik İşbirliği Protokolü
Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye Ulaşım Alanında İş Birliği Protokolü
Yunnan University Çin Halk Cumhuriyeti Akademik İşbirliği Protokolü
Ilia State University, Faculty of Natural Sciences and Medicine Gürcistan Akademik İşbirliği Protokolü
Taiwan Kaohsiung Veterans General Hospital Tayvan Akademik İşbirliği Protokolü
South China Business College, Guangdong University of Foreign Studies Çin Halk Cumhuriyeti Akademik İşbirliği Protokolü
Azerbaycan Koperasyon Üniversitesi Azerbaycan Akademik İşbirliği Protokolü
Atılım Üniversitesi Türkiye Kütüphaneler Arası İş Birliği Protokolü
Zhansugurov Üniversitesi Kazakistan Akademik İşbirliği Protokolü
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Türkiye Kütüphaneler Arası İş Birliği Protokolü
Ankara Barosu Türkiye Akademik İşbirliği Protokolü
Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Azerbaycan Akademik İşbirliği Protokolü
Azerbaycan Sosyal Tatkikatlar Merkezi Azerbaycan İşbirliği Protokolü
TED Üniversitesi Türkiye Akademik İşbirliği Protokolü
Andijan State Medical Institute Özbekistan Akademik İşbirliği Protokolü
Aldent Üniversitesi Arnavutluk Akademik İşbirliği Protokolü
Nagoya City University, Nagoya Japonya Akademik İşbirliği Protokolü
Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Türkiye Amerikalı Öğrencilere Yönelik Yüksek Lisans Eğitimi İşbirliği Protokolü  
Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) Türkiye Akademik İşbirliği Protokolü
Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC Fizyoterapi Klinik Stajları Ek Protokolü  
Atılım Üniversitesi Türkiye Akademik İşbirliği Protokolü
Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Cumhuriyet Acil Tıp Araştırma Merkezi ve Özbekistan Acil Tıp Hekimleri Derneği Özbekistan İşbirliği Protokolü
Can Sucak Candan Bişeyler Vakfı Türkiye İşbirliği Protokolü
Academy of Economic Studies   Moldova Akademik İşbirliği Protokolü
Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan Akademik İşbirliği Protokolü
Çankaya Üniversitesi Türkiye Kütüphaneler Arası İş Birliği Protokolü
Aichi Gakuin University Japonya Akademik İşbirliği Protokolü
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiye Kütüphaneler Arası İş Birliği Protokolü
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Türkiye Kütüphaneler Arası İş Birliği Protokolü
Central Washington University Amerika Birleşik Devletleri Akademik İşbirliği Protokolü
Sayıştay Türkiye Kütüphaneler Arası İş Birliği Protokolü
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kazakistan Akademik İşbirliği Protokolü
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Türkiye İşbirliği Protokolü
Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Türkiye Eğitimde İşbirliği   Protokolü
Ural Federal University Rusya Federasyonu İşbirliği Protokolü
Hankuk University of Foreign Studies Güney Kore Akademik İşbirliği Protokolü
Sumqayit Devlet Üniversitesi Azerbaycan Akademik İşbirliği Protokolü
National Research Nuclear University "MEPhI" Rusya Federasyonu Akademik İşbirliği Protokolü
Kent Araştırmaları ve Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Çankaya Belediyesi   Türkiye Akıllı Kent İşbirliği Protokolü
Korea National University of Arts Güney Kore Akademik İşbirliği Protokolü
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University Yakutistan Cumhuriyeti Akademik İşbirliği Protokolü
Taras Shevchenko National University of Kyiv Kiev Akademik İşbirliği Protokolü
The University of Michigan School of Nursing Amerika Birleşik Devletleri Akademik İşbirliği Protokolü
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Türkiye "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi" Tezli Yüksek Lisans Programı alanında İşbirliği Protokolü
Beijing Uluslararası Araştırma Üniversitesi Çin Halk Cumhuriyeti Akademik İşbirliği Protokolü
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Azerbaycan Akademik İşbirliği Protokolü
Pittsburgh Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri Akademik İşbirliği Protokolü
University of Wisconsin-Milwaukee Amerika Birleşik Devletleri Akademik İşbirliği Protokolü
National Research Nuclear University "MEPhl" Rusya Federasyonu İşbirliği Protokolü
Szeged Üniversitesi Macaristan Akademik İşbirliği Protokolü
Yasal Kamu Kanunu Varlığı (LEPL) - Batumi Shota Rustaveli State University Gürcistan Akademik İşbirliği Protokolü
Ankara Üniversitesi Türkiye Ortak Bilimsel İş Birliği Protokolü
Wroclaw University of Science and Technology Polonya Akademik İşbirliği Protokolü
Sağlık Bakanlığı Milli Onkoloji Merkezi Azerbaycan Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma
Azerbaycan Tıp Fakültesi Azerbaycan Akademik İşbirliği Protokolü
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türkiye Akademik İşbirliği Protokolü
Aktobe Yerel Devlet Üniversitesi n.a. K. Zhubanov Kazakistan İşbirliği Protokolü
Michigan Devlet Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Gıda Biyoteknolojisi ve Biyogüvenliği Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi Akademik İşbirliği Protokolü
EF Education First and Hult International Business School İsviçre Akademik İşbirliği Protokolü
Uluslararası Nükleer Enerji Enstitüsü Türkiye Nükleer Enerji Konusunda Eğitim ve Öğretim Mutabakat Bildirisi 
Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Botanik Enstitüsü Azerbaycan Akademik İşbirliği Protokolü
Kongju National Üniversitesi Güney Kore Akademik İşbirliği Protokolü
Allameh Tabataba'i Üniversitesi (ATU) Tahran İran Akademik İşbirliği Protokolü
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Girişimci Bilgi Sistemi Verileri Kapsamında Yapılacak Ortak Çalışmaya İlişkin Protokol
University of Texas M.D. Anderson Cancer Center Amerika Birleşik Devletleri Agreement on Cooperation ve Health Care Setting Educational Experience Program Agreement
Western Illinois University Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Akademik İşbirliği Protokolü
Tamkang Üniversitesi Tayvan Öğrenci Değişim Protokolü 
Uluslarası Kıbrıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Türkiye İşbirliği Protokolü
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkiye Tıp Eğitimi Uygulamalarına İlişkin İşbirliği Protokolü
Aix-Marseille University Fransa Bilim ve Eğitimde İşbirliği Anlaşması
Sahand University of Technology Tabriz İran Akademik İşbirliği Protokolü
Institute of Business&Technology-IBT Pakistan Akademik İşbirliği Protokolü
Chandigarh University, Gharuan Hindistan Akademik İşbirliği Protokolü
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Türkiye Lisansüstü Eğitim ve Akademik İşbirliği Protokolü
Kolombiya Ulusal Üniversitesi Kolombiya Akademik İşbirliği Protokolü Gereğince Ek Protokol
Graduate School Of Biomedical &Health Sciences Hirosima University Japonya Akademik İşbirliği Protokolü
Tunghai University Tayvan Akademik İşbirliği Protokolü
Tevfik Fikret Okulları Türkiye İşbirliği Protokolü
Michigan State University Amerika Birleşik Devletleri Akademik İşbirliği Protokolü
Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences Pakistan Akademik İşbirliği Protokolü
Pi State University of Medicine and Pharmacy "Nicolea Testemitanu" Moldova Akademik İşbirliği Protokolü
Universita Degli Studi Del Piemonte Orientale, Vrije Universiteit Brussel İtalya Afet Tıbbı Bilim Uzmanlığı (Msc DM) -Avrupa Afet Tıbbı Yüksek Lisans kapsamında Mutabakat Zaptı
Case Western Reserve University Amerika Birleşik Devletleri Akademik İşbirliği Protokolü
Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi İran Akademik İşbirliği Protokolü
Somali Ulusal Üniversitesi Somali Akademik İşbirliği Protokolü
Kazimierz Wielki Üniversitesi Polonya Akademik İşbirliği Protokolü
Universiti Teknologi Mara Malezya Akademik İşbirliği Protokolü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü  Türkiye Akademik İşbirliği Protokolü
Nagoya City University Japonya Her iki üniversitede 'İrtibat Noktası' Kurulması
Glascow University İskoçya Akademik İşbirliği Protokolü
Aichi Gakuin University Japonya Akademik İşbirliği Protokolü
Varşova Güzel Sanatlar Akademisi Polonya Akademik İşbirliği Protokolü
Padagogische Hochschule Heilderberg Üniversitesi Almanya Akademik İşbirliği Protokolü
University of Zencan İran Akademik İşbirliği Protokolü
Nakhchivan State University Azerbaycan Öğrenci Değişim Protokolü
National Chang Kung University Tayvan Akademik İşbirliği Protokolü
Hacettepe Teknokent Eğitim ve Klinik Araştırma Merkezi A.Ş. Türkiye Akademik İşbirliği Protokolü
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Azerbaycan Akademik ve Bilimsel İşbirliği Protokolü
Eğitim, Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı Burundi Cumhuriyeti Akademik İşbirliği Protokolü
Tufts Üniversitesi Tıp Fakültesi Amerika Birleşik Devletleri Akademik İşbirliği Protokolü
Ku Leuven Tıp Fakültesi Belçika Akademik İşbirliği Protokolü
Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Akademik İşbirliği Protokolü
Ulusal Tayvan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tayvan Ortaklık ve Akademik İşbirliği Protokolü
University of Strathclyde, Mühendislik Fakültesi İskoçya Akademik İşbirliği Protokolü
Tahran Üniversitesi İran Akademik İşbirliği Protokolü
RAK Medical&Health Sciences University Birleşik Arap Emirlikleri Akademik İşbirliği Protokolü
Minzu University Çin Halk Cumhuriyeti Akademik İşbirliği Protokolü
Ivane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi Gürcistan Akademik İşbirliği Protokolü
Yenepoya Üniversitesi Mangolor Hindistan Akademik İşbirliği Protokolü
National Taipei University of Technology Tayvan Akademik İşbirliği Protokolü
Iran University of Medical Sciences İran Akademik İşbirliği Protokolü
Westsächsische Hochschule Zwickau University of Applied Sciences Almanya Akademik İşbirliği Protokolü
Swiss Tropical and Public Health Institute(Swiss TPH), Basel University İsviçre Akademik İşbirliği Protokolü
Köln Üniversitesi Almanya Akademik İşbirliği Protokolü
The Regents of The University of New Mexico Amerika Birleşik Devletleri Mutabakat Zaptı  
Central Lancashire Üniversitesi İngiltere Mutabakat Anlaşması
L.N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi Kazakistan Akademik İşbirliği Protokolü Gereğince Ek Protokol
Al-Quds Üniversitesi Filistin Akademik İşbirliği Protokolü
Ankara Valiliği Türkiye Sağlık, Eğitim ve Araştırma Bölgesi Oluşturulmasına Dair İşbirliği Protokolü
Kokushikan Üniversitesi Afet Önleme ve Acil Tıp Sistemi Araştırma Enstitüsü Japonya Akademik Değişim ve İşbirliği Anlaşması
Gdansk Teknoloji Üniversitesi Polonya Mutabakat Zaptı  
KKTC Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akademik İşbirliği Protokolü
Nagoya Üniversitesi Japonya Mutabakat Zaptı  
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Türkiye Akademik İşbirliği Protokolü
Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu (SOAS) İngiltere Akademik ve Araştırma İşbirliği Protokolü
Uluslararası Balkan Üniversitesi Makedonya Akademik İşbirliği Protokolü
Kafkas Üniversitesi Türkiye İşbirliği Protokolü
Sosyal Bilimler Üniversitesi Polonya Mutabakat Zaptı  
Busan Yabancı Araştırmalar Üniversitesi Güney Kore Öğrenci Değişim Programı Protokolü
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkiye-Kazakistan Eğitim-Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Diğer Alanlarda Uluslararası İşbirliği Protokolü
Hankuk Yabancı Araştırmalar Üniversitesi Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü (ICAS) Güney Kore Akademik Değişim Anlaşması
Hazar Üniversitesi Azerbaycan Mutabakat Zaptı
Ulusal Kanser Enstitüsü Küresel Sağlık Merkezi Uluslararası Kanser Araştırmasında İşbirliği Protokolü
Malezya Ulusal Üniversitesi Malezya Mutabakat Zaptı
Çalışma ve İşkurumu İl Müdürlüğü Türkiye İŞKUR Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Protokol
Liverpool Üniversitesi İngiltere Akademik İşbirliği Protokolü
L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Kazakistan Mutabakat Zaptı
Kuzey Kafkasya Federal Üniversitesi Rusya Federasyonu Akademik İşbirliği Protokolü
Tiflis Petre Shotadze Tip Akademisi Gürcistan Mutabakat Zaptı
Lodz Üniversitesi Polonya Mutabakat Zaptı
Londra Ekonomi Okulu İngiltere Akademik İşbirliği Protokolü
Mohaghegh Ardabili Üniversitesi İran Mutabakat Zaptı
Mehran Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi Pakistan Mutabakat Zaptı
Anne-Çocuk Sağlığı Ulusal Merkezi Moğalistan Mutabakat Zaptı
Eötvös Loránd Üniversitesi (ELTE) Macaristan Akademik İşbirliği Protokolü
Harvard Pilgrim Sağlık Hizmetleri Şirketi Amerika Birleşik Devletleri Akademik İşbirliği Protokolü
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Bosna-Hersek Akademik İşbirliği ve Değişim Protokolü  
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü
Tufts University School of Dental Medicine Amerika Birleşik Devletleri İşbirliği Protokolü
Queensland Üniversitesi Avustralya Akademik ve Araştırma  İşbirliği Protokolü
Gazi Üniversitesi Eğitimsel ve Bilimsel İşbirliği Protokolü Türkiye Eğitimsel ve Bilimsel İşbirliği Protokolü
Çukurova Üniversitesi Türkiye Eczacılık Eğitiminde Akademik İşbirliği Protokolü 
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Türkiye AR-GE alanında işbirliği protokolü
International Medical University Education Sdn Bhd Malezya Akademik İşbirliği ve Değişim Protokolü
Jandarma Genel Komutanlığı Türkiye Lisansüstü Eğitim Protokolü
Azerbaycan İpekçilik Araştırma Enstitüsü Azerbaycan İşbirliği Sözleşmesi  
Universidad Nacional de Colombia Üniversitesi Kolombiya Akademik İşbirliği Protokolü
Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) Almanya Mutabakat Zaptı
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Irak Tıpta Uzmanlık Kurulu Arasında İşbirliği Protokolü
Bükreş Carol Davila Tıp ve Eczacılık Üniversitesi Romanya Mutabakat Zaptı  
Tokyo Women's Medical University Japonya Akademik İşbirliği Protokolü ve Öğrenci Değişimine İlişkin Protokol
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Türkiye İşbirliği Protokolü 
Sungkyunkwan Üniversitesi Güney Kore Öğrenci Değişim Programı Protokolü
Ulusal Araştırma Üniversitesi "Moscow Power Engineering Institute" Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilimsel İşbirliği Genel Protokolü
Keymen İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Amerika Birleşik Devletleri Aşı Araştırma, Geliştirme ve Üretimi İşbirliği Sözleşmesi
University of Nebraska Medical Center, College of Public Health Amerika Birleşik Devletleri Akademik İşbirliği Protokolü
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye Sağlıklı Yaşama Davet Projesi İşbirliği Protokolü
Harvard Üniversitesi ve Universite de Mons Uluslararası Bilimsel Proje Protokolleri
Institucion Universitaria Pascual Bravo Kolombiya Akademik İşbirliği Protokolü
Non-Commisioned Officers Colombian Air Force School Kolombiya Akademik İşbirliği Protokolü
Universidad Pontificica Bolivariana Kolombiya Akademik İşbirliği Protokolü
Universidada Recnologica de Pereira Kolombiya Akademik İşbirliği Protokolü
Universidada de La Salle Kolombiya Akademik İşbirliği Protokolü
University of CAUCA Kolombiya Akademik İşbirliği Protokolü
Kasetsart University Tayland Akademik İşbirliği Protokolü
Marquette Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri İyi Niyet Protokolü
University of East Anglia İngiltere Dostluk ve İşbirliği Teşvik için Mutabakat Muhtırası
University of Alabama Amerika Birleşik Devletleri Akademik İşbirliği Protokolü
Nebreska Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Mutabakat Zaptı  
Albany Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri Akademik İşbirliği ve Değişime İlişkin Mutabakat Anlaşması
Wisconsin-Madison Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri İşbirliği Protokolü
Madrid Complutense  Üniversitesi İspanya Akademik İşbirliği ve Değişim Protokolü
Ivane Javakhishvili Tbilisi Devlet Üniversitesi Gürcistan Akademik İşbirliği ve Değişim Protokolü
Hochschule der Medien-Stuttgart Almanya Akademik İşbirliği Protokolü
Würzburg-Schweinfurt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Almanya Akademik İşbirliği ve Değişim Protokolü
Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg Üniversitesi Almanya Akademik İşbirliği ve Değişim Protokolü 
Landshut Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Almanya Akademik İşbirliği ve Değişim Protokolü 
Neu Ulm Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Almanya Akademik İşbirliği ve Değişim Protokolü 
Beyrut Arap Üniversitesi Lübnan Akademik İşbirliği ve Değişim Protokolü
Alice Salomon Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Almanya Türkiye'deki Hacettepe Sosyal Hizmet Bölümü arasındaki Akademik ve Eğitsel İşbirliği Mutabakat Zaptı
Chapel Hill Kuzey Karolina Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri İşbirliği Mutabakat Zaptı
St. Cloud State University Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası İşbirliği Protokolü
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Türkiye Türkiye Burslu Uluslararası Öğrencilere Türkçe   Hazırlık Eğitimi Verilmesine İlişkin Protokol
Cornell Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri Uzaktan Eğitim
Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altındağ Belediye Başkanlığı Türkiye Eğitimde İşbirliği Ek Protokolü  
Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi Türkiye İşbirliği Protokolü
Cornell Üniversitesi/Weill Cornell Tıp Fakültesi/Küresel Sağlık Eğitimi Merkezi Amerika Birleşik Devletleri Akademik İşbirliği ve Öğrenci Değişimi Protokolü  
Coburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Almanya Akademik İşbirliği ve Değişim
Uluslararası Karst Bilimleri Akademisi Çok Uluslu İşbirliği
Uluslararası Enerji Dönüşümü için Çok Fonksiyonlu Materyaller Enstitüsü (IIMEC), Teksas A&M Üniversitesi, Amerika adına Teksas Mühendislik Deney İstasyonu Amerika Birleşik Devletleri Akademik İşbirliği Protokolü
VU Universitesi Amsterdam Üniversitesi Hollanda Akademik İşbirliği ve Değişim
Azerbaycan Devlet   Ressamlık Akademisi
Azerice Türkçe
Azerbaycan Akademik İşbirliği ve Değişim
Altındağ Belediye Başkanlığı Türkiye Eğitimde İşbirliği   Protokolü
Pädagogische Hochschule Freiburg (PH FR)-University of Education Freiburg Almanya Akademik İşbirliği Protokolü
Avrupa Kültür Fonları Ortaklığında Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Çeviri Atölyeleri Festivali Protokolü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Türkiye İşbirliği
Astana Tıp Üniversitesi Kazakistan Akademik İşbirliği Protokolü
Teksas M. D. Anderson Üniversitesi Kanser Merkezi Amerika Birleşik Devletleri Kardeş Kurum Anlaşması
Putrajaya Hastanesi Malezya Akademik İşbirliği ve Değişim
Kuala Lumpur Hospital Malezya Akademik İşbirliği ve Değişim
Brescia Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası İşbirliği Protokolü
Azerbaycan Tıp Üniversitesi Azerbaycan Akademik İşbirliği Protokolü
Bilkent Üniversitesi Türkiye Kütüphaneler Arası İş Birliği Protokolü
Bergakademie Freiberg Teknik Üniversitesi Almanya Mutabakat Zaptı
KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akademik İşbirliği Protokolü
Azerbaycan Üniversiteleri
Rusça Türkçe
Azerbaycan İşbirliği ve Değişim Protokolü
KEPCO Nuclear Fuel Co. LTD Güney Kore İşbirliği
Strazburg Üniversitesi
Türkçe Fransızca
Fransa Ortak Eğitim
Kalmyk Devlet Üniversitesi Rusya Federasyonu Akademik İşbirliği Protokolü
Hanyang Üniversitesi Güney Kore Akademik İşbirliği Protokolü
Bandung Teknoloji Enstitüsü Endonezya Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi, güçlü bir uluslararası değişim ve iş birliği programına sahiptir. Üniversitemizin Erasmus+ programında öğrenim ve personel hareketliliğini içeren çok sayıda ikili anlaşması bulunmaktadır. Ayrıca Mevlâna ve Farabi değişim programları kapsamında çok sayıda üniversite ile işbirliği yapılmaktadır.