Protokol ve İşbirlikleri

Hacettepe Üniversitesi ve Michigan State University arasında imzalanan Akademik İşbiliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile Türkiye Kızılay Derneği arasında imzalanan Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi arasında imzalanan YÖK Anadolu Projesi Eşleştirme Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile Tunceli Munzur Üniversitesi arasında imzalanan Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile S.S. Cyrıl And Methodius University - Makedonya arasında imzalanan Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile The Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP)-Brezilya arasında imzalanan Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi arasında imzalanan Kütüphaneler Arası İş Birliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Universidad Nacional, Costa Rica arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı arasında imzalanan Kütüphaneler Arası İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile University of Kansas Medical Center arasında imzalanan Ulaşım Alanında İş Birliği Protokolü

Memorandum of Understanding between Hacettepe University-TURKEY and National Formosa University-TAIWAN

Hacettepe Üniversitesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan Ulaşım Alanında İş Birliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Yunnan University-Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile Ilia State University, Faculty of Natural Sciences and Medicine, Gürcistan arasında imzalanan Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile Taiwan Kaohsiung Veterans General Hospital arasında imzalanan Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve South China Business College, Guangdong University of Foreign Studies, Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Azerbaycan Koperasyon Üniversitesi-Azerbaycan arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile Atılım Üniversitesi arasında Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Zhansugurov Üniversitesi-Kazakistan arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında Kütüphaneler arası İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile Ankara Barosu arasında Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, Azerbaycan arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Azerbaycan Sosyal Tatkikatlar Merkezi arasında İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve TED Üniversitesi arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Andijan State Medical Institute-Özbekistan arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Aldent Üniversitesi-Arnavutluk arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Memorandum of Understanding between Hacettepe University and Nagoya City University, Nagoya, Japan

Hacettepe Üniversitesi ile Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu arasında imzalanan Amerikalı Öğrencilere Yönelik Yüksek Lisans Eğitimi İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) arasında imzalanan Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi-KKTC arasında Fizyoterapi Klinik Stajları Ek Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile Atılım Üniversitesi arasında imzalanan Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Cumhuriyet Acil Tıp Araştırma Merkezi ve Özbekistan Acil Tıp Hekimleri Derneği arasında imzalanan İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü ile Can Sucak Candan Bişeyler Vakfı arasında İşbirliği Protokolü

Memorandum of Understanding between Hacettepe University and Academy of Economic Studies from Moldova

Hacettepe Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile Çankaya Üniversitesi arasında Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolü

Memorandum of Understanding between Hacettepe University and Aichi Gakuin University-Japan

Hacettepe Üniversitesi ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında Kütüphanelerarası İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı arasında Kütüphaneler İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Central Washington University arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Sayıştay arasındaki Kütüphaneler arası İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) arasında İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü ile Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi arasında yapılan Eğitim İşbirliği Protokolü

Memorandum of Understanding between Hacettepe University-TURKEY and Ural Federal University-Russia

Hankuk University of Foreign Studies, Güney Kore ve Hacettepe Üniversitesi, Türkiye arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi-Türkiye ve Sumqayit Devlet Üniversitesi-Azerbaycan arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Supplementary Agreement between Hacettepe University and National Research Nuclear University "MEPhI" (Russion Federation)

Hacettepe Üniversitesi Kent Araştırmaları ve Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Çankaya Belediyesi Arasında Akıllı Kent İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Korea National University of Arts, Republic of Korea arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve M.K. Ammosov North-Eastern Federal University (Yakutistan Cumhuriyeti) arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile Taras Shevchenko National University of Kyiv arasında imzalanan Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile The University of Michigan School of Nursing arasında imzalanan Akademik İşbirliği Protokolü

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Hacettepe Üniversitesi arasında "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi" Tezli Yüksek Lisans Programı alanında İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Beijing Uluslararası Araştırma Üniversitesi arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi-Azerbaycan arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile Pittsburgh Üniversitesi arasında imzalanan Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile University of Wisconsin-Milwaukee arasında imzalanan Akademik İşbirliği Protokolü

Cooperation Agreement between Hacettepe University and National Research Nuclear University "MEPhl" (Russion Federation)

Hacettepe Üniversitesi - Türkiye ve Szeged Üniversitesi - Macaristan arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Yasal Kamu Kanunu Varlığı (LEPL) - Batumi Shota Rustaveli State University ve Hacettepe Üniversitesi arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Ankara Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi Ortak Bilimsel İş Birliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Wroclaw University of Science and Technology arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Milli Onkoloji Merkezi ve Türkiye Cumhuriyeti Hacettepe Üniversitesi arasında Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma

Hacettepe Üniversitesi-Türkiye ve Azerbaycan Tıp Üniversitesi-Azerbaycan arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında imzalanan Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile Aktobe Yerel Devlet Üniversitesi n.a. K. Zhubanov arasında imzalanan İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile Michigan Devlet Üniversitesi arasında imzalanan Uluslararası Gıda Biyoteknolojisi ve Biyogüvenliği Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi Akademik İşbirliği Protokolü

EF Education First and Hult International Business School ile Hacettepe Üniversitesi arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Uluslararası Nükleer Enerji Enstitüsü ile Hacettepe Üniversitesi arasındaki Nükleer Enerji Konusunda Eğitim ve Öğretim Mutabakat Bildirisi

Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Botanik Enstitüsü, Azerbaycan ile Hacettepe Üniversitesi arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Kongju National Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Allameh Tabataba'i Üniversitesi (ATU) Tahran, İran ile Hacettepe Üniversitesi arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi arasında Girişimci Bilgi Sistemi Verileri Kapsamında Yapılacak Ortak Çalışmaya İlişkin Protokol

University of Texas M.D. Anderson Cancer Center ile Hacettepe Üniversitesi arasında imzalanan "Agreement on Cooperation" ve "Health Care Setting Educational Experience Program Agreement"

Western Illinois University Mütevelli Heyeti, Amerika Birleşik Devletleri ve Hacettepe Üniversitesi arasında yapılan Uluslararası Akademik İşbirliği Protokolü

Tamkang Üniversitesi, Tayvan ile Hacettepe Üniversitesi arasında Öğrenci Değişim Protokolü

Uluslarası Kıbrıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Arasındaki İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Uygulamalarına İlişkin İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Aix-Marseille University Fransa arasındaki Bilim ve Eğitimde İşbirliği Anlaşması

Hacettepe Üniversitesi ve Sahand University of Technology Tabriz-İran arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Institute of Business&Technology-IBT, Pakistan arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Chandigarh University, Gharuan-Hindistan arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Hacettepe Üniversitesi arasında Lisansüstü Eğitim ve Akademik İşbirliği Protokolü

Kolombiya Ulusal Üniversitesi arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü Gereğince Ek Protokol

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,Diş Hekimliği Fakültesi ve Graduate School Of Biomedical &Health Sciences Hirosima University-Japonya arasındaki Akademik İşbiliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Tunghai University-Tayvan arasındaki Akademik İşbiliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Tevfik Fikret Okulları arasındaki İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Michigan State University-ABD arasındaki Akademik İşbiliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences-Pakistan arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Pi State University of Medicine and Pharmacy "Nicolea Testemitanu" Moldova arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

"Universita Degli Studi Del Piemonte Orientale", "Vrije Universiteit" Brussel ve Hacettepe Üniversitesi arasında "Afet Tıbbı Bilim Uzmanlığı (Msc DM) -Avrupa Afet Tıbbı Yüksek Lisans" kapsamında Mutabakat Zaptı

Hacettepe Üniversitesi ve Case Western Reserve University ABD Arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi-İran Arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Somali Ulusal Üniversitesi-Somali Arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Kazimierz Wielki Üniversitesi-Polonya Arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Universiti Teknologi Mara-Malezya Arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Nagoya City University arasında Her iki üniversitede 'İrtibat Noktası' Kurulması

Hacettepe Ünversitesi ve Glascow University-İskoçya arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Ünversitesi ve Aichi Gakuin University-Japonya arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Ünversitesi ve Varşova Güzel Sanatlar Akademisi-Polonya arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Padagogische Hochschule Heilderberg Üniversitesi-Almanya arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve University of Zencan - İran arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Nakhchivan State University-Azerbaycan arasındaki Öğrenci Değişim Programı Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve National Chang Kung University-Tayvan arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Hacettepe Teknokent Eğitim ve Klinik Araştırma Merkezi A.Ş. arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi arasında Akademik ve Bilimsel İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile "Eğitim, Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı - Burundi Cumhuriyeti" arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi-Halk Sağlığı Enstitüsü ve Tufts Üniversitesi Tıp Fakültesi arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ku Leuven Tıp Fakültesi arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Bakü Devlet Üniversitesi arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Ulusal Tayvan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi arasında ortaklık ve İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi ve University of Strathclyde, Mühendislik Fakültesi arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Tahran Üniversitesi arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve RAK Medical&Health Sciences University arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Minzu University of China arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Ivane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Yenepoya Üniversitesi Mangolor, Hindistan arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve National Taipei University of Technology arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Iran University of Medical Sciences arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Westsächsische Hochschule Zwickau University of Applied Sciences arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Swiss Tropical and Public Health Institute(Swiss TPH), Basel University arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Köln Üniversitesi Arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve The Regents of The University of New Mexico arasında Mutabakat Zaptı

Central Lancashire Üniversitesi, İngiltere ile Hacettepe Üniversitesi arasındaki Mutabakat Antlaşması

L.N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi Kazakistan and Hacettepe Üniversitesi arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü Gereğince Ek Protokol

Hacettepe Üniversitesi ile Al-Quds Üniversitesi arasında Akademik İşbirliği Protokolü

Ankara Valiliği ile Hacettepe Üniversitesi Arasında Sağlık, Eğitim ve Araştırma Bölgesi Oluşturulmasına Dair İşbirliği Protokolü

Kokushikan Üniversitesi Afet Önleme ve Acil Tıp Sistemi Araştırma Enstitüsü ve Hacettepe Üniversitesi Afet Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi Arasında Akademik Değişim ve İşbirliği Anlaşması

Hacettepe Üniversitesi ve Gdansk Teknoloji Üniversitesi arasında Mutabakat Zaptı

T.C. Hacettepe Üniversitesi ile KKTC Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi arasında Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Nagoya Üniversitesi arasında Mutabakat Zaptı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi arasında İşbirliği Protokolü

Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu (SOAS) ve Hacettepe Üniversitesi arasındaki Akademik ve Araştırma İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi arasında İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Sosyal Bilimler Üniversitesi arasında Mutabakat Zaptı

Hacettepe Üniversitesi, Türkiye ve Busan Yabancı Araştırmalar Üniversitesi, Güney Kore arasında Öğrenci Değişim Programı Protokolü

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi arasında Eğitim-Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Diğer Alanlarda Uluslararası İşbirliği Protokolü

Hankuk Yabancı Araştırmalar Üniversitesi Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü (ICAS) ve Hacettepe Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi arasında Akademik Değişim Anlaşması

Hacettepe Üniversitesi ve Hazar Üniversitesi arasında Mutabakat Zaptı

Hacettepe Üniversitesi ve Ulusal Kanser Enstitüsü Küresel Sağlık Merkezi arasında Kanser Araştırmasında İşbirliği Protokolü

Malezya Ulusal Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi arasında Mutabakat Zaptı

Çalışma ve İşkurumu İl Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi arasında Protokol

Türkiye Hacettepe Üniversitesi ve İngiltere Liverpool Üniversitesi arasında Akademik İşbirliği Protokolü

L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi arasında Mutabakat Zaptı

Hacettepe Üniversitesi ve Kuzey Kafkasya Federal Üniversitesi arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Tiflis Petre Shotadze Tip Akademisi arasında Mutabakat Zaptı

Hacettepe Üniversitesi ve Lodz Üniversitesi arasında Mutabakat Zaptı

Hacettepe Üniversitesi ve Londra Ekonomi Okulu arasında Akademik İşbirliği Anlaşması

Hacettepe Üniversitesi ve Mohaghegh Ardabili Üniversitesi arasında Mutabakat Zaptı

Hacettepe Üniversitesi ve Mehran Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi arasında Mutabakat Zaptı

Hacettepe Üniversitesi ve Anne-Çocuk Sağlığı Ulusal Merkezi arasında Mutabakat Zaptı

Türkiye Hacettepe Üniversitesi ve Macaristan Eötvös Loránd Üniversitesi (ELTE) arasında Akademik İşbirliği Protokolü

Türkiye Hacettepe Üniversitesi ve Harvard Pilgrim Sağlık Hizmetleri Şirketi arasında Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Saraybosna, Bosna Hersek arasında Akademik İşbirliği ve Değişim Protokolü

T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü

Tufts University School of Dental Medicine ile Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi arasındaki İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Queensland Üniversitesi (Avustralya) arasında Akademik ve Araştırma İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Eğitimsel ve Bilimsel İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesi arasında imzalanan Eczacılık Eğitiminde Akademik İşbirliği Protokolü

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası ve Hacettepe Üniversitesi arasında AR-GE alanında işbirliği protokolü

Hacettepe Üniversitesi-Ankara, Türkiye ile International Medical University Education Sdn Bhd (Malezya) Akademik İşbirliği ve Değişim Protokolü

Jandarma Genel Komutanlığı ile Hacettepe Üniversitesi Arasında Düzenlenen Lisansüstü Eğitim Protokolü

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arıcılık Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARUM) ve Azerbaycan İpekçilik Araştırma Enstitüsü (Azerbaycan) İşbirliği Sözleşmesi

Hacettepe Üniversitesi-Türkiye ve Universidad Nacional de Colombia Üniversitesi (Kolombiya) arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) ve Hacettepe Üniversitesi arasında Mutabakat Zaptı

Hacettepe Üniversitesi ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Tıpta Uzmanlık Kurulu Arasında İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Bükreş Carol Davila Tıp ve Eczacılık Üniversitesi arasında Mutabakat Zaptı

Tokyo Women's Medical University-Japonya ve Hacettepe Üniversitesi-Türkiye Arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü ve Öğrenci Değişimine İlişkin Protokol

Hacettepe Üniversitesi Başkent Organize Sanayi Bölgesi İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Sungkyunkwan Üniversitesi arasında Öğrenci Değişim Programı Protokolü

Ulusal Araştırma Üniversitesi "Moscow Power Engineering Institute" (Moskova, Rusya) ve Hacettepe Üniversitesi (Ankara, Türkiye) arasındaki Eğitim ve Bilimsel İşbirliği Genel Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Keymen İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında "Aşı Araştırma, Geliştirme ve Üretimi İşbirliği Sözleşmesi"

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü ve University of Nebraska Medical Center, College of Public Health Arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü Arasında "Sağlıklı Yaşama Davet Projesi" İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ile Harvard Üniversitesi ve Universite de Mons arasında imzalanan Bilimsel Proje Protokolleri

Kolombiya-Institucion Universitaria Pascual Bravo ve Hacettepe Üniversitesi-Türkiye Arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Kolombiya-Non-Commisioned Officers Colombian Air Force School ve Hacettepe Üniversitesi-Türkiye Arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Kolombiya-Universidad Pontificica Bolivariana ve Hacettepe Üniversitesi-Türkiye Arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Kolombiya-Universidada Recnologica de Pereira ve Hacettepe Üniversitesi-Türkiye Arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Kolombiya-Universidada de La Salle ve Hacettepe Üniversitesi-Türkiye Arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Kolombiya-University of CAUCA ve Hacettepe Üniversitesi-Türkiye Arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Tayland Kasetsart University ve Hacettepe Üniversitesi-Türkiye Arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Marquette Üniversitesi Arasında İyi Niyet Protokolü

University of East Anglia ve Hacettepe Üniversitesi Mutabakat Muhtırası Dostluk ve İşbirliği Teşvik için

University of Alabama at Birmingham'ı Temsilen University of Alabama Mutevelli Heyeti-ABD ve Hacettepe Üniversitesi-Türkiye Arasındaki Akademik İşbirliği Protokolü

Nebraska Üniversitesi Mütevelli Heyeti Lincoln, Nebreska, ABD ile Hacettepe Üniversitesi Ankara, Türkiye Arasında Uluslararası Mutabakat Zaptı

Hacettepe Üniversitesi ile New York Eyaleti, Albany Üniversitesi arasında Akademik İşbirliği ve Değişime İlişkin Mutabakat Anlaşması

Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye ile Wisconsin-Madison Üniversitesi, Madison, Wisconsin ABD Arasında İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye ile Madrid Complutense Üniversitesi, Madrid, İspanya Arasında Akademik İşbirliği ve Değişim Protokolü

Ivane Javakhishvili Tbilisi Devlet Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi arasında İşbirliği Sözleşmesi

Hacettepe Üniversitesi-Ankara ve Hochschule der Medien-Stuttgart Arasında Akademik İşbirliği Yapılmasına İlişkin Protokol

Hacettepe Üniversitesi ve Würzburg-Schweinfurt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında Akademik İşbirliği ve Değişim Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg Üniversitesi arasında Akademik İşbirliği ve Değişim Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Landshut Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında Akademik İşbirliği ve Değişim Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Neu Ulm Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında Akademik İşbirliği ve Değişim Protokolü

Beyrut Arap Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi arasında Akademik İşbirliği ve Değişim Protokolü

Berlin Almanya'daki Alice Salomon Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Ankara, Türkiye'deki Hacettepe Sosyal Hizmet Bölümü arasındaki Akademik ve Eğitsel İşbirliği Mutabakat Zaptı

Hacettepe Üniversitesi ve Chapel Hill Kuzey Karolina Üniversitesi arasında Mutabakat Zaptı

St. Cloud State University ile Hacettepe Üniversitesi Arasında Uluslararası İşbirliği Protokolü

Türkiye Burslu Uluslararası Öğrencilere Türkçe Hazırlık Eğitimi Verilmesine İlişkin Protokol

Hacettepe Üniversitesi ile ABD Cornell Üniversitesi arasında Uzaktan Eğitim başladı.

Hacettepe Üniversitesi, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altındağ Belediye Başkanlığı Arasında Eğitimde İşbirliği Ek Protokolü

Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi ve Hacettepe Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü

Cornell Üniversitesi/Weill Cornell Tıp Fakültesi/Küresel Sağlık Eğitimi Merkezi ile Hacettepe Üniversitesi/Tıp Fakültesi Arasında Akademik İşbirliği ve Öğrenci Değişimi Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Coburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında Akademik İşbirliği ve Değişim Protokolü

Uluslararası Karst Bilimleri Akademisi İşbirliği Mutabakat Zaptı

Uluslararası Enerji Dönüşümü için Çok Fonksiyonlu Materyaller Enstitüsü (IIMEC), Teksas A&M Üniversitesi, Amerika adına Teksas Mühendislik Deney İstasyonu ve Hacettepe Üniversitesi arasında Mutabakat Zaptı

Hacettepe Üniversitesi ile VU Universitesi Amsterdam Üniversiteleri arasında imzalanan İşbirliği ve Değisim Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi arasında imzalanan İşbirliği ve Değişim Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi arasında imzalanan İşbirliği ve Değişim Protokolü Azeri Metni

Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü ve Altındağ Belediye Başkanlığı Arasında Eğitimde İşbirliği Protokolü

Üniversitemiz ile Pädagogische Hochschule Freiburg (PH FR)- University of Education Freiburg arasında 29.08.2012 tarihinde imzalanan Akademik İşbirliği Protokolü

Avrupa Kültür Fonları Ortaklığında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi İşbirliğinde Düzenlenecek Çeviri Atölyeleri Festivali Protokolü

Hacettepe ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphaneleri Arası İşbirliği Protokolü

Astana Tıp Üniversitesi, Kazakistan ile Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü ve Teksas M. D. Anderson Üniversitesi Kanser Merkezi arasında Kardeş Kurum Anlaşması

Hacettepe Üniversitesi ve Putrajaya Hastanesi arasında Akademik İşbirliği ve Değişim Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ve Kuala Lumpur Hastanesi arasında Akademik İşbirliği ve Değişim Protokolü

Brescia Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi arasında Uluslararası İşbirliği Protokolü

Azerbaycan Tıp Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi arasında İşbirliği Protokolü

Hacettepe ve Bilkent Üniversiteleri Kütüphaneler Arası İşbirliği Protokolü

Bergakademie Freiberg Teknik Üniversitesi Mutabakat Zaptı

Hacettepe Üniversitesi ile KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Arasında Akademik İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile Azerbaycan Üniversiteleri Akademik İşbirliği ve Değişim Protokolü

Hacettepe Üniversitesi ile Azerbaycan Üniversiteleri Akademik İşbirliği ve Değişim Protokolü Azerice Metni

KEPCO Nuclear Fuel Co. LTD ve Hacettepe Üniversitesi arasında Mutabakat Zaptı

Strazburg Üniversitesi (Fransa) ile Hacettepe Üniversitesi arasında Ortak Eğitim Programı Yürütülmesine Yönelik Uluslararası İşbirliği Protokolü

Strazburg Üniversitesi (Fransa) ile Hacettepe Üniversitesi arasında Ortak Eğitim Programı Yürütülmesine Yönelik Uluslararası İşbirliği Protokolü Fransızca Metni Accord de coopération internationale pour la mise en oeuvre d'un programme de formation délocalisée

Hacettepe Üniversitesi ve Kalmyk Devlet Üniversitesi arasında Akademik İşbirliği Protokolü

Hanyang Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi arasında Akademik İşbirliği Sözleşmesi

Hacettepe Üniversitesi ve Endonezya Bandung Teknoloji Enstitüsü arasında Mutabakat Zaptı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye / ANKARA
Santral : 0.312 305 50 00 (Sıhhiye) • 0.312 305 50 50 (Beytepe)
HÜ Hastaneleri Telefonla Randevu Çağrı Merkezi: 444 4 444
HÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Site Haritası