Toplumsal Katkı

Toplumsal Katkı Faaliyetleri

Üniversitelerin tarihsel süreçte geleneksel olarak var olan iki misyonuna bir üçüncü misyon daha eklenmiştir:

 • Misyon: eğitim ve öğretim ile öğrencileri eğitmek ve yetkinleştirmek
 • Misyon: araştırma ve geliştirme ile yeni bilgi ve teknoloji üretmek
 • Misyon: toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda topluma katkı sunmak

İçinde bulunduğumuz ‘Antroposen’, yani ‘insan çağında’ gezegene ve üzerindeki tüm canlılara karşı olan sorumluluklarımız artmakta ve ‘sürdürülebilirlik’, ‘gezegensel sağlık’, ‘ekonomik ve toplumsal refah’ gibi kavramlar giderek önem kazanmaktadır. Oluşan yeni toplum ve bilim arayüzünde sosyal açıdan gündemde olan soruları yanıtlamak için transdisipliner öğrenme ve inovasyon alanları açma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Üçüncü misyonun iki ana önceliği vardır:

 • Akademik bilgi ve deneyimin güncel toplumsal ve ekonomik sorunlara çözüm sağlamak için kullanılması
 • Kamu, sanayi ve sivil toplum işbirliği ile bilgi ve teknolojinin toplumun faydasına olacak hizmetlere yönlendirilmesi.

Bu öncelikler doğrultusunda, Hacettepe Üniversitesi toplumsal katkı misyonu çerçevesinde aşağıdaki amaçları hedeflemektedir:

 • Toplumsal sorumluluğu olan bir kurum olmak
 • Toplumdaki girişimcilik alanına ışık tutmak
 • Yaşam boyu ve yaygın öğrenmeyi desteklemek
 • Toplum ve yerel halkla etkileşimde olmak
 • Toplumsal ve küresel ihtiyaçlara yanıt vermek

Üniversitemizin toplumsal katkı faaliyetleri planlanırken aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır:

 • Şu anda toplumda çözülmesi gereken sorunlar nelerdir?
 • Bunlar Üniversite’nin misyon ve vizyonuyla nasıl ve hangi alanlarda kesişir?
 • Toplumsal katkı faaliyetlerini gerçekleştirirken hangi mekanizmalar kullanılmalıdır?
 • Hangi paydaşlarla işbirliği yapılmalıdır?
 • Etki nasıl yaratılır ve ölçülür?
 • Önceliklendirme nasıl yapılmalıdır?

Toplumsal katkı faaliyetleri dört boyutta planlanmaktadır.

Faaliyetler arasında önceliklendirme yapılırken toplum ve dünyanın sağlığı ve sosyo-ekolojik dönüşüm için en dezavantajlı ve kırılgan toplulukların ihtiyaçları önceliklendirilmektedir.

Gerçekleştirilen her bir faaliyetin çıktılarının sonuca yansıması ve sonuçların da toplumda oluşturduğu etkinin ölçülmesi hedeflenmektedir.

Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından 2023-2024 yılları içerisinde iç ve dış paydaşların katılımı ile yapılması planlanan faaliyetlere buradan ulaşılabilir.