Bologna Süreci
Bologna Süreci, 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir reform sürecidir. Pek çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile 47 üye ülke tarafından sürdürülen, alışılmışın dışında bir süreçtir. Süreç tamamen her ülkenin özgür iradeleri ile katıldıkları bir oluşumdur ve ülkeler Bologna Süreci'nin öngördüğü hedefleri kabul edip etmeme hakkına sahiptirler. Türkiye 2001 yılında Bologna sürecine dahil olmuştur. Bologna süreci ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://bologna.yok.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Üniversitemizde Bologna Süreci çalışmaları 2012 acil eylem planına uygun biçimde sürdürülmektedir. Eğitimde dönüşüm projesi olarak nitelendirilebilecek bu süreçte, öğretim programlarının güncellenmesine yönelik çalışmalar iki aşamada planlanmış olup, birinci aşama çalışmaları Mart - Ağustos 2012 tarihleri arasında üç akademik birimimizde (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) gerçekleştirilmiş ve 2012-2013 öğretim yılında güncellenmiş programlar uygulanmaya başlamıştır. İkinci aşama çalışmaları diğer tüm akademik birimlerimizi kapsayacak şekilde Eylül ayında başlamış olup 31 Aralık 2012 tarihinde tamamlanmış olacaktır. Böylece yıl sonuna kadar tüm öğretim programlarımız (ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar) güncellenmiş olacaktır. Bu güncelleme çalışmaları, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve öğretim elemanlarımıza uluslararası hareketlilikte önemli avantajlar sağlayacaktır.

Bologna Süreci Detayları için tıklayınız

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye / ANKARA
Santral : 0.312 305 50 00 (Sıhhiye) • 0.312 305 50 50 (Beytepe)
HÜ Hastaneleri Telefonla Randevu Çağrı Merkezi: 444 4 444
HÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Site Haritası