Korona Duyuru 6

Hacettepe Üniversitesi Coronavirus (Covid-19)-Duyuru 6
(19 Mart 2020)

Covid-19 salgını başlangıcından bu yana Üniversitemizde çalışan akademik ve idari personelin izinlerinin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı kararları ile paralel olarak alınan Yükseköğretim Kurulu kararları eşliğinde oluşturularak duyurulmuştu.

Ancak, bu kapsamda Sağlık Bakanlığının 19.03.2020 tarih ve 929 sayılı yazısı ve buna paralel olarak Üniversitemize Yükseköğretim Kurulu tarafından gönderilen 19.03.2020 tarih ve 22448 sayılı yazısı eşliğinde söz konusu usul ve esaslarda yeniden düzenleme gereği hasıl olmuştur:

  1. Akademik ve idari kadın personelimize, doğum sonrası analık izinlerinin bitimini takiben talepleri halinde ücretsiz izin verilecektir.
  2. Hamile olup halihazırda görevde olan akademik ve idari personel on iki gün süreyle idari izinli sayılacaklar, bilahare yıllık izin talep etmeleri halinde bu talep karşılanacaktır.
  3. Üniversitemizde engelli statüsünde istihdam edilen personel, on iki gün süreyle izinli sayılacaktır. Engelli raporu bulunan ancak engelli statüsünde istihdam edilmemiş personel bu kapsamda değildir.
  4. Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan ve her ikisi de Üniversitemizde çalışan ebeveynlerin yıllık izin talepleri, kadın çalışana öncelik verilerek ve kamu hizmetinin sürdürülebilirliği gözetilerek birim amirlerince değerlendirilip,  uygun görülenler Rektörlük onayına sunulacaktır.
  5. 657 sayılı Kanunun 103. Maddesi uyarınca radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmesi gereken 1 aylık sağlık izni (şua) ile ilgili izinler içinde bulunduğumuz süreç dikkate alınarak daha ileri bir tarihte kullanılmak üzere ertelenmiştir.
  6. Sağlık hizmetlerinin sunumunda ortaya çıkabilecek acil durumda yukarıda sayılan tüm personelin izinlerinin sonlandırılması konusunda Rektörlük yetkilidir. Bu kapsamda, izne ayrılan personelin il dışına çıkmaması ve ulaşılabilecek iletişim numaralarını birim amirlerine bırakması zorunludur.

Prof. Dr. A. Haluk Özen
Rektör

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye / ANKARA
Santral : 0.312 305 50 00 (Sıhhiye) • 0.312 305 50 50 (Beytepe)
HÜ Hastaneleri Telefonla Randevu Çağrı Merkezi: 444 4 444
HÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Site Haritası