Korona Duyuru 8

Hacettepe Üniversitesi Coronavirus (Covid-19)-Duyuru 8
(23 Mart 2020)

T.C. Cumhurbaşkanlığının 22.03.2020 tarih ve 2020/4 numaralı genelgesi doğrultusunda, COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu hizmetlerini aksatmamak üzere, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personel bulundurulması koşuluyla, kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışmaya izin verilmiştir. Buna ait usul ve esasların genelgede belirtildiği üzere, üniversitelerde rektörler tarafından belirleneceği belirtilmekle beraber bu yetkinin devredilebileceği de genelgede net olarak ifade edilmiştir. Hacettepe Üniversitesinde bu yetkinin, birim amirlerine (Dekan, Enstitü Müdürü, MYO/YO/Konservatuvar Müdürü, HÜ Sağlık Birimleri Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Daire Başkanı), yukarıdaki esaslara ve genelgenin tanımladığı diğer hususlara dikkat edilmek kaydıyla devredilmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. A. Haluk Özen
Rektör

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye / ANKARA
Santral : 0.312 305 50 00 (Sıhhiye) • 0.312 305 50 50 (Beytepe)
HÜ Hastaneleri Telefonla Randevu Çağrı Merkezi: 444 4 444
HÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Site Haritası