Nitelikli Sağlık Hizmetleri
Hacettepe Hastaneleri

Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde kendi alanında son gelişmeleri takip eden ve uygulayan öncü bir ekip çalışmaktadır. Tüm hastanelerde hem uygulama hem de eğitim hizmeti verilmektedir. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından doktor ve akademisyenler Hacettepe Üniversitesi Hastanelerini gözlemci ve araştırmacı olarak ziyaret edebilmektedir.

Tüm hastanelerde güncel cerrahi teknikler ve son teknoloji ürünü cihazlar ile hizmet verilmektedir. Tıbbi cihazların sayı ve işletim sistemleri düzenli olarak güncellenmektedir.

Hasta ilaçları elektronik olarak hasta güvenliğini en üst düzeyde sağlayan özel geliştirilmiş ilaç yönetim sistemleri ile verilmektedir.

Ameliyathanelerimizde rutin ve özellikli cerrahilerin yapılmasının yanında başlıca üroloji, kulak-burun-boğaz hastalıkları, kadın-doğum hastalıkları, genel cerrahi, göğüs cerrahisi ve kalp-damar cerrahisi ameliyatları için robotik cerrahi teknolojisi de kullanılmaktadır.

Doku ve organ nakli konusunda Türkiye’nin öncü merkezlerinden biri olan Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde her yıl 300’den fazla nakil yapılmaktadır.

Acil ve bazı yoğun bakım hizmetleri ana binadan bağımsız, içindeki tüm yoğun bakım odalarının izole ve negatif basınçlı olduğu ayrı bir binada gerçekleştirilmektedir. Ayrıca hastanelerimiz, inme ve travma başta olmak üzere pek çok acil durum için referans merkezi olarak da faaliyet göstermektedir.

Dahili Bilimler bünyesinde poliklinik, servis ve yoğun bakım hizmetlerinin yanında günlük tedavi üniteleri, tanı ve tedaviye yönelik girişimsel alanlar (hemodiyaliz, endoskopi, kateter laboratuvarı, bronkoskopi, uyku laboratuvarı, elektroensefalografi, elektromiyonörografi, kas ve sinir hastalıkları ve nörosonoloji/nörovasküler ultrasonografi laboratuvarları, fiziksel tedavi ve rehabilitasyon vb.) ile onkolojik hastalıklar da dahil olmak üzere geniş bir hastalık yelpazesinin takip ve tedavileri güncel kanıta dayalı tıp uygulamaları üzerinden hastalara sunulmaktadır. Birçok Anabilim ve Bilim dalı işbirliği ile Klinik Araştırmalar Birimi, Vaskülit Tanı ve Tedavi merkezi, Sepsis Tanı ve Tedavi merkezleri ve benzeri merkezler aracılığıyla eğitim ve araştırma faaliyetleri de yürütülmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi, İhsan Doğramacı tarafından Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi olarak 1957 yılında kurulmuştur ve sağlık hizmeti verilmeye başlanmıştır. 1958 yılında da eğitim, öğretim ve araştırma çalışmaları başlamıştır. Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi hem toplum sağlığının korunması hem de çocuklara en üst düzeyde uzmanlaşmış kaliteli tanı ve tedavi hizmetini çağın gerektirdiği bilgi ve teknoloji aracılığıyla vermek yanında üstün nitelikli ve evrensel standartlarda eğitim, öğretim ve araştırma yapılması için gerekli altyapıyı sağlama amacını gütmektedir. Bugün 300 yatak kapasitesi olan hastanemizde her yıl 200000’den fazla ayaktan 10000’den fazla hasta ise yatarak tedavi görmektedir. Çocuk Acil Polikliniğimiz ise her yıl 60000’den fazla hastaya hizmet vermektedir. Çocuk sağlığının tüm alanlarında sağlık hizmetinin sunulabilmesi amacıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları'na ait tüm yandal uzmanlıkları ve ilgili alt birimler, Çocuk Ruh Sağlığı, Çocuk Cerrahisi-Yenidoğan Cerrahisi, Çocuk Kalp-Damar Cerrahisi, Çocuk Ürolojisi, Çocuk Ortopedi ve Travmatoloji, Çocuk Beyin Cerrahisi, Çocuk Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları, Çocuk Göz Hastalıkları, Çocuk Plastik Cerrahi, Çocuk Yanık Ünitesi gibi cerrahi dallar Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi bünyesinde hizmet vermektedir. Her alandaki “Daha ileriye… En iyiye…” felsefesi doğrultusunda hizmet veren hastanemize ülkemizin hemen her bölgesinden ve yakın coğrafya ülkeleri ağırlıklı olmak üzere yurtdışından hasta gelmekte, bu yönüyle bilimsel ve hasta hizmeti bakımından tanınırlığı da bulunmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, araştırma temelli olma bilinci ve sorumluluğu ile sağlıkta kalite standartlarını göz önünde tutarak eğitim, öğretim ve sağlık hizmetinde bilgisi, klinik tecrübesi yüksek, ileri teknolojik tedavi yaklaşımlarını kullanabilen, bilimsel düşünce ve araştırma yeteneği yüksek eğitimcilerle halkımıza genel sağlığın temeli ağız diş sağlığı için hizmet vermektedir. 

Merkezde, 74 öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi, 22 uzman ve 72 araştırma görevlisi çalışmaktadır. Araştırma ve proje dışında yılda yaklaşık 60 adet SCI, 30 adet ULAKBİM indeksli yayın yapılmaktadır.

İyi yetişmiş, eğitimli ve deneyimli akademik personel ve öğretim elemanlarının bulunması, klinik staj programlarının iyi yapılandırılmış olması, klinik eğitim sırasında öğrencilerin çok sayıda hastayı tedavi ederek deneyimlerini arttırması, öğretim üyesi gözetiminde yapılan öğrenci uygulamaları sayesinde tedavi başarısı ve kalitesinin yüksek olması, ayrıca Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi kampüsünün ortak olması merkezin öne çıkan özelliklerindendir.

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri web sayfaları için tıklayın