Dünya Üniversitesi
Uluslararasılaşma Politikası

Hacettepe Üniversitesinin uluslararasılaşma politikası, akademik alanda dünyadaki sınırları ortadan kaldıran, erişilebilirliği, evrensel kapsayıcılığı ve sürdürülebilirliği hedefleyen ve etik değerleri gözeten bir yaklaşımla;

  • Eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerinin, toplumsal katkı faaliyetlerinin paydaşları ile işbirliği içerisinde uluslararası boyutta da geliştirilmesini,
  • Uluslararası süreçlerde üstlenilen öncü ve yenilikçi bakış açısının üniversite genelinde sahiplenilmesi ve içselleştirilmesini,
  • Üniversitenin uluslararası tanınırlığını, görünürlüğünü ve konumunu geliştiren faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasını,
  • Uluslararası etkinliklerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılmasını

hedefleyen etkin bir sistemi oluşturmayı, geliştirmeyi ve devamlı kılmayı kapsar.