Nefes Alan Yerleşkeler
Sağlık Hizmetleri

Hacettepe Üniversitesi sağlık merkezlerinde Birinci Basamak Tedavi Hizmetleri, Kişiye Yönelik Koruyucu Hizmetler, Psikolojik Görüşme ve Psikoterapi Hizmetleri ve Çevreye Yönelik Koruyucu Hizmetler olmak üzere toplam dört hizmet alanı mevcuttur. Sağlık merkezlerinde uzman ve pratisyen hekimler, diş hekimleri, psikologlar, hemşireler, fizyoterapistler, laboratuvar teknisyenleri, röntgen teknisyenleri ve diğer destek personeli olmak görev yapmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı güvencesi olan öğrencilerimizin muayene tetkikleri Sıhhiye, Beytepe ve Konservatuvar merkezlerinde, T.C. Kimlik Numaraları ile başvurmaları halinde yapılmaktadır.

Birinci Basamak Tedavi Hizmetleri

 • Medikal tanı ve tedavi hizmetleri
 • Diş hekimliği hizmetleri
 • Hemşirelik hizmetleri
 • Acil Hizmetler

Kişiye Yönelik Koruyucu Hizmetler

 • Bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklama
 • Üreme sağlığı/cinsel sağlık ve gençler için önemli olan diğer sağlık riskleri/sorunları ile ilgili danışmanlık
 • Sağlık eğitimi
 • Sağlık taramaları

Psikolojik Görüşme ve Psikoterapi Hizmetleri 

Çevreye Yönelik Koruyucu Hizmetler 

 • Kafeterya ve yurtların denetimi
 • İşyeri ortamı risk değerlendirmesi
 • Su sanitasyonu
 • Atıkların kontrolü