Atama Kriterleri / Araştırma Görevlisi Atama Kriterleri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK YABANCI DİL KRİTERLERİ İLE BAŞVURU İŞLEMLERİ

PROGRAM TÜRÜ

YABANCI DİL PUANI

 • Eğitim dili tamamen Türkçe olan programlarda;

60 (GSF ve ADK için 55)

 • Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlarda eğitim dilinde;
 • Uluslararası ilişkiler programlarında, eğitim dilinde;
 • Yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerde, eğitim dilinde;

70

 • Bilim alanı yabancı dille ilgili programlarda, bilim alanı dilinde;

85

Notlar:

 • GSF; Güzel Sanatlar Fakültesi, ADK; Ankara Devlet Konservatuvarı
 • Yabancı dil kriterinin KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanan Yabancı Dil Sınavlarında alınan puanlar ile sağlanması gerekmektedir.
 • Yükseköğretim Kurulu ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılmış merkezi yabancı dil sınavlarında süre sınırı aranmamaktadır. Eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi; varsa belge üzerinde yazılı geçerlilik tarihine göre belirlenir, fakat her halükarda bu süre sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıl ile sınırlıdır, ayrıca Üniversitelerarası Kurul’un 10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereğince, TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır.
 • Üniversitemiz birimleri içindeki ders görevlendirmelerinde, görevlendirilecek birimin dil puan kriterinin karşılanmış olması şartı aranır.

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

İLAN

İlan Koşulları

 • Lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel,   nesnel ve denetlenebilir koşullar getirilebilir.

İlan İçeriği

 • Minimum ALES ve yabancı dil puanları
 • İlan koşulları (Tecrübe şartı arananlar için tecrübenin hangi öğrenim  düzeyinden sonrasına ait olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.)
 • Sonuçların açıklanacağı internet adresi
 • Başvuru yeri açık adresi ve telefonu

BAŞVURU

Başvuru Yöntemi

 • Şahsen veya posta yoluyla

Dikkate Alınmayacak Başvurular

 • Postadaki gecikmeler
 • Süresi içinde yapılmayan başvurular
 • Eksik belgeyle yapılan başvurular

Başvuru Belgeleri

 • Dilekçe (Dilekçede adayın başvurduğu bölüm/anabilim dalı, ilan tarihi ile  yazışma adresi ve telefon numarası bulunmalıdır)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
 • Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi
 • Özgeçmiş
 • Merkezi sınav (ALES) sonuç belgesi (ALES muafiyet koşullarını taşıyan ve  muafiyet talep edenler için buna ilişkin dilekçe)
 • Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir  sınavdan muadili puanı gösteren belge)
 • Onaylı diploma örnekleri (Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik  belgesi)
 • Resmi lisans transkripti
 • Tezli yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi

BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yabancı Dil Puan Koşulu

ALES Geçerlilik Süresi

 • Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl

ALES Muafiyeti

 • Daha önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış olmak.
 • Halen yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışıyor   olmak

SINAV JÜRİSİ

Jüri Belirlenmesi

 • İlgili Dekan/Müdür tarafından ilgili alandan (biri Anabilim Dalı Başkanı, yoksa Bölüm Başkanı olmak üzere) en az 8 öğretim üyesi önerisi yapılır.
 • İlgili Yönetim Kurulu 3 asıl 1 yedek üye seçer. (Jüri üyelerinden biri Anabilim Dalı Başkanı, yoksa Bölüm Başkanı olmalıdır).
 • Önerilen jüri üyeleri atama yapılacak öğretim elemanı unvanının görev alanı ile ilgili olmalıdır.
 • Jüri üyeleri aralarından birini raportör olarak belirler.

Öncelikli Alanlar İçin Jüri Belirlenmesi
(Araştırma Üniversitesi)

 • İlgili Dekan/Müdür tarafından ilgili alandan (biri Anabilim Dalı Başkanı, yoksa Bölüm Başkanı olmak üzere) en az 8 öğretim üyesi önerisi yapılır.
 • İlgili Yönetim Kurulu 3 asıl 1 yedek üye seçer. (Jüri üyelerinden biri Anabilim Dalı Başkanı, yoksa Bölüm Başkanı olmalıdır).
 • Önerilen jüri üyeleri atama yapılacak öğretim elemanı unvanının görev alanı ile ilgili olmalıdır.
 • Jüri üyeleri aralarından birini raportör olarak belirler.

Jüri Görevleri

 • Ön değerlendirmeyi yapmak
 • Yazılı sınavı yapmak
 • Nihai değerlendirmeyi yapmak
 • Yazılı sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlamak
 • Raportör olarak belirlenen jüri üyesi tarafından soru ve cevapların tutanak altına  alınması

ÖN DEĞERLENDİRME

Ön Değerlendirme Oranları

 • ALES: % 60
 • Yabancı Dil: % 40
Giriş Sınavına Çağrılacaklar
 • İlan edilen kadro sayısının 10 katı
 • Öncelikli alanlar için, ilan edilen kadro sayısının 3 katı
 • Son sırada birden fazla aday aynı puanda ise bu kişilerin tamamı
 • Başvuru sayısı ilan edilen kadro sayısının 10 katından, öncelikli alanlarda ise 3 katından az ise başvuranların  tamamı

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması

 • İlgili birimin ilanında belirtilen web sayfasında duyurulur.
 • Duyuruda bulunması gerekenler:
  • Ön değerlendirmede dikkate alınan puanlar
  • Lisans mezuniyet notları

GİRİŞ SINAVI

Giriş Sınavı Yöntemi
 • Yazılı sınav
Öncelikli Alanlar İçin Giriş Sınavı Yöntemi
(Araştırma Üniversitesi)
 • Yazılı sınav

Sınav Sonucu Koşulları

 • Bulunmamaktadır. Sınava giren bütün adaylar değerlendirmeye alınmalıdır.

NİHAİ DEĞERLENDİRME


Değerlendirme Oranları

 • ALES: % 30
 • Lisans mezuniyet notu: % 30
 • Yabancı dil: % 10
 • Giriş sınavı: % 30
 • Nihai değerlendirme sonucu 65 puanın altında olanlar değerlendirmeye alınmazlar.

Öncelikli Alanlar İçin Değerlendirme Oranları
(Araştırma Üniversitesi)

 • ALES: % 40
 • Lisans: %15
 • Yabancı Dil: % 30
 • Giriş Sınavı: %15
 • Nihai değerlendirme sonucu 70 puanın altında alanlar değerlendirmeye alınmazlar.

Lisans Mezuniyet Notunun 100’lük Sistem Eşdeğerliği

Başarılı Olan Adayların Duyurulması

 • Değerlendirme sonucunda öncelikli alanlarda 70 ve üzerinde, diğerleri için 65 ve üzerinde puan alanlar arasında başarı sırasına göre; ilan edilen kadro sayısı kadar aday ilgili birimin ilanında belirtilen web sayfasında duyurulur.
 • Duyuruda bulunması gerekenler:
  • Nihai değerlendirmede dikkate alınan puanlar
  • Lisans mezuniyet notları
 • İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da duyurulmalıdır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

 • Atama teklifleri gönderilen adaylar hakkında 657 sayılı Kanunun 48. maddesi uyarınca “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” yapılacaktır.