Personel / Yönetmelikler
Yönetmelikler
Hacettepe Üniversitesi Podiatri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hacettepe Üniversitesi SEPSİS Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Elektronik Sınav Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Terim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Trafik ve Yol Güvenliği Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Yenidoğan İşitme Taraması ve Erken Tanı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliklerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler
Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sağlık Hizmetleri Sınıflama ve Kodlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sporcu Sağlığı ve Performansı Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Toplum için Hareket ve Sağlıklı Yaşam Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliklerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler
Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (16/11/2014 tarihli ve 29177 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)
Dişhekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Hakkında
İş sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi (PEDI - STEM) Yönetmeliği
Kurum içi yatay geçişte, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)
Lisans Programları Yatay Geçiş Esasları
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25/04/2017 tarih ve 30048 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır)
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (23/11/2012 tarih ve 28476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02/12/2013 tarihli ve 28839 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır)
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine aşağıdaki geçici 1 inci madde 23/11/2012 tarihli ve 28476 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak eklenmiştir.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33.maddesinin 5.fıkrasında değişiklik yapılması
Hacettepe Üniversitesi Doku ve Organ Nakli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hacettepe Üniversitesi Mesleklerarası İşbirliği ve Simülasyon Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01 Haziran 2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)
Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (03 Mayıs 2019 tarihli ve 30763 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)
Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06/06/2016 tarih ve 29734 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır)
Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (10/08/2015 tarihli 29441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)
Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (09/03/2014 tarihli ve 28936 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır)
Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesi yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.
Ön Lisans Lisans Eğitim -Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nde değişikilk yapılmasına dair Yönetmelik (17/02/2013 tarih ve 28562 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.)
Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16/11/2012 tarih ve 28469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)
Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06/11/2013 tarihli ve 28813 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)
Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 28. Maddesinin Değiştirilmesi
Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12/12/2016 tarih ve 29916 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır)
Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11/12/2017 tarih ve 30267 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır)
Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13/04/2016 tarih ve 29683 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır)
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Hacettepe Üniversitesi Multipl Skleroz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik (26/02/2015 tarih ve 29279 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır)
Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05/01/16 tarihli ve 29584 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)
Tıp Fakültesi Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (09/09/14 tarihli ve 29114 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)
Tıp Fakültesi Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10/08/17 tarihli ve 30150 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Programı Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Hacettepe Üniversitesi Türk-Alman İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜTAİ) Yönetmeliği
Hacettepe Üniversitesi Tütün Kontrol, Eğitim, Vergilendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hacettepe Üniversitesi Üstün Yetenekli Çocuklar Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17 Mayıs 2019 Tarihli Ve 30777 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.)
Üniversitemizden İlişiği Kesilen Öğrencilerle İlgili Yönetim Kurulu Kararı
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (13/01/19 tarih ve 30654 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)
Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20/03/18 tarih ve 30366 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)
Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (09/08/16 tarih ve 29796 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)
Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (26/08/15 tarih ve 29457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)
Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (11/11/12 tarih ve 28464 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)
Yabancı Dil Hazırlık Yaz Okulu Eğitim – Öğretim Yönetmeliği (30/06/16 tarih ve 29758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)
Yabancı Dil Hazırlık Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 7'nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesi
Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 17'nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi
Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11/12/17 tarih ve 30267 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)