Personel / Dış Kurumlar Araştırma Duyuruları
Dış Kurumlar Araştırma Duyuruları
Fenerbahçe Üniversitesi -"4. International Conference on Life and Engineering Sciences (ICOLES 2021) www.icoles.net"
Düzce Üniversitesi Rektörlüğü -"512 TÜBİTAK BİGG DÜNYA Programı "
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü -"Uluslararası Orta Doğu' da Din ve Medeniyet Sempozyumu "
Ondokuz Mayıs Üniversitesi -"VII. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu "
Sinop Üniversitesi-Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi "Geçmişten Günümüze Metodoloji Çalışmaları" (18-20 Kasım 2021)
Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi-İdari Personellerin Devlet Üniversitelerinde Korku Kültürüne İlişkin Görüşleri
Yozgat Bozok Üniversitesi-Eğitim ve Süreçler Bağlamında Meslek Yüksekokullarının Bugünü ve Geleceği Çalıştayı (8 Şubat 2021)
Süleyman Demirel Üniversitesi-"COVID 19 Dönemi ve Ulaşım"
Manisa Celal Bayar Üniversitesi-Koronavirüs Salgınının Hukuka Yansımaları Sempozyumu (04 Haziran 2021)
İstinye Üniversitesi-Farklı Meslek Alanlarında Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Mizah ve Empati Düzeyleri ile Çocukla İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi-Covid-19 Uyutmadı! Kaliteli, Yeterli ve Düzenli Uyku Konusunda Akademisyenler Ne Düşünüyor?
Atatürk Üniversitesi Yayınevi Hakkında
Bartın Üniversitesi-6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Süreç Yönetim Eğitimi (Farkındalık, Envanter Hazırlama ve VERBİS’e Bildirim)
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü-2. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı (22-24 Ekim 2021)
Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi-Pandemi Sürecinde Sağlık ve Turizm Alanlarındaki Akademisyenlerin İş Tatmini ve Performanslarının Değerlendirilmesi
Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü-MBB 2021 Dünya Çevre Günü Programı
Lokman Hekim Üniversitesi-Spor Eczacılığı Eğitim Programı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Ulusal Limnoloji Sempozyumu (04-06 Ağustos 2021)
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi-11.Ulusal Öğrenci Kongresi (18-19 Ekim 2021)
Anadolu Üniversitesi Müzik Algısı Testi (AMAT) Hakkında
Anadolu Üniversitesi Kendine Yardım Temelli Çevrim içi Psikososyal Destek Platformu Hakkında
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uluslararası Din, Düşünce ve Ahlak Sempozyumu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Taramalı Elektron Mikroskobu Teorik Eğitimi Hakkında
Ankara Üniversitesi-Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hakkında
Iğdır Üniversitesi-Uluslararası Aras Havzası Uleması ve Tarihi Şahsiyetleri Sempozyumu (21-22 Ekim 2021)
Erzurum Teknik Üniversitesi Sempozyumları-"7. International Conference on Business and Economics Studies" "7. International Conference on Humanities and Educational Research" (04-05 Eylül 2021)