Personel / Yönergeler
Yönergeler
Hacettepe Üniversitesi Misafir Araştırmacı Programı Kabul ve Uygulama Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Çift Anadal/Yandal Programları Uygulama İlkeleri
Hacettepe Üniversitesi Program Dışı Öğrenmelerin Tanınması Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Sosyal Destek Yönergesi
H. Ü. Öğretim Üyelerinin Diğer Yükseköğretim Kurumlarında Görevlendirmelerine İlişkin Usul ve Esaslar
Hacettepe Üniversitesi Araştırma Koordinatörlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Disiplin Soruşturmalarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırma Etik Kurulu Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Koordinatörlüğü Kuruluş, Görev ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Hacettepe Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Çalışma Esasları Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Birim Araştırma Etik Kurulları Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyonu Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Arabuluculuk Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları
Hacettepe Üniversitesi İsim ve Logosunun Kullanım Esaslarına İlişkin Yönerge
Hacettepe Üniversitesi Mesleki Sorumluluk Ön İnceleme Komisyonu Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü Kuruluş, Görev Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 37’nci Maddesine Göre Yapılacak Görevlendirmelerde Hacettepe Üniversitesi Uygulama Usul Ve Esasları
Hacettepe Üniversitesi Mesai Dışı Kurumsal Sözleşme Usul ve Esasları
Hacettepe Üniversitesi Sürdürülebilir Yerleşkeler Koordinatörlüğü Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Birim Hizmet ve Faaliyetlerinin Kurum Stratejik Planı ve Kalite Güvence Sistemiyle İlişkilendirilmesi Hakkında Yönerge
Hacettepe Üniversitesi İşçi Disiplin İşlemleri Yönergesi
Kalite Güvence Sistemi ve Kalite Komisyonu Kuruluş, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Hacettepe Üniversitesi Anaokulları Yönergesi
Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Bilimleri Bölümü Müzikoloji Anabilim Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi
Ankara Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Sanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi
Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Kayıt Kabul ve Nakil-Geçiş Yönergesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
Cinsel Kimlik Sorunlarını Değerlendirme Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönerge
Hacettepe Üniversitesi Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Koruma ve Destek Komisyonu Yönergesi
Çift Anadal Programı Yönergesi
Devlet Konservatuvarı Lise Devresi İdari Yapılanma Yönergesi
Diploma, Sertifika, Geçici Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Disiplinlerarası Anabilim/Anasanat Dalının Kurulması ile Disiplinlerarası Lisansüstü Programlarının Açılmasına ve Yürütülmesine İlişkin Yönerge
Doçentlik Sözlü Sınavı Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu Yönergesi
Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Staj Yönergesi
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğrenci Staj Yönergesi
Eğitim Komisyonu Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hacettepe Üniversitesi E-Posta Yönergesi
Hacettepe Üniversitesine ait Etkinlik Alanlarının Kısa Süreli Kullanılmasına İzin Verilmesi Hakkında Yönerge
Hacettepe Üniversitesi Güvenlik Kamera Sistemleri Kurma ve İşletme Yönergesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü Tez/Sanat Çalışması Raporu Yazım Yönergesi ve Danışmanlık Yönergesi
H.Ü. Personelinin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Yürütülen Proje Faaliyetlerinde Görevlendirilme, Şirket Kurma, Ortak Olma, Şirket Yönetiminde Görev Alma Taleplerinin Değerlendirilmelerine İlişkin Yönerge
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu Staj Dersi Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Bilim Kurulu Yönergesi
H.Ü. Eğiticilerin Eğitimi Programı Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Lisans Öğrencilerinin Klinik/Saha Uygulama Yönergesi
H.Ü. Kurum ve Kuruluşlar için Sınav Uygulama Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Kurumsal Etik İlkeleri Ve Kurumsal Etik Kurulu Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Minik Hacettepeliler Kreşi Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Danışmanlık Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Ödül Yönergesi
"Hacettepe Üniversitesi’nde Birimlere İsim Vermede Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge” nin yürürlükten kaldırılması hakkında
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İnceleme, Değerlendirme Ve Ücret Belirleme Komisyonu Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Saat Başı Ücretle Görevlendirmelerde Esas Alınacak İlkeler
Hacettepe Üniversitesi Sanat Kurulu Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma Birimi Yönergesi
H.Ü. Tıp Fakültesi Eğitim Koordinatörlüğü Yönergesi
H.Ü. Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Eğitim Programları Yönergesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
Hayvan Refah Birimi Yönergesi
İdari Personel Ödül Yönergesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimler Bölümü Staj Yönergesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Staj Yönergesi
İktisat (UOLP- SUNY GENESEO) Uluslararası Ortak Lisans Programı Yönergesi
İktisat (UOLP-SUNY GENESEO) Uluslararası Ortak Lisans Programı Yönergesi
Kalite Komisyonu Usul ve Esasları
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi
Lisansüstü Eğitim ve İşbirliği Komisyonu Yönergesi
Lisansüstü Öğrenim Yapan Uluslararası Öğrenci Burs Dağıtım Yönergesi
Modern Dans Sanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınav Yönergesi
Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi
Öğrenci Temsilciler Konseyi Yönergesi
Öğretim Elemanları Yurtdışı Kısa Süreli Toplantı ve Etkinlikler için Görevlendirme Yönergesi
Öğretim Üyesi Atama Kriterlerini Belirleme ve Dosyaları İnceleme Komisyonu Yönergesi
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Harcama ve Seyahat Yönergesi
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Uygulama Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Diğer Yükseköğretim Kurumlarında Görevlendirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar
Hacettepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi
Önlisans ve Lisans Öğrencilerine Verilecek Ödüller, Armağanlar ve Ödüllendirme Kurallarına İlişkin Yönerge
Hacettepe Üniversitesi Özel Güvenlik Görevlileri Disiplin Uygulama Esasları ve Ceza Cetveli
Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi
Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans Programı Staj Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Danışmanlık Yönergesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Staj Yönergesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Staj Yönergesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans Programı Staj Yönergesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Staj Yönergesi
Sağlık Hizmetleri Birimi Hastane Etik Kurul Yönergesi
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sosyal Tesis ve İşletmelerin İdaresi Hakkında Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü Uygulama Usul ve Esasları
Senfoni Orkestrası Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Yönergesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi
Spor Şenliği Yarışması Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Spor Tesisleri İşletme Yönergesi
Staj Derslerinin Planması ve Yürütülmesine İlişkin İlke ve Esaslar, Staj Yönergesi Hazırlama Kılavuzu
Tez Yazım Kılavuzu
Tıp Fakültesi Sınav Uygulama ve Değerlendirme Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Trafik Uygulamaları Ve Kampüse Giriş Kuralları Yönergesi
Uluslararası Değerlendirme Komisyonunun Kurulması ve Uluslararası Değerlendirme Komisyonu Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Uygulama - Araştırma Merkezleri Kurulma, İzleme ve Değerlendirme Yönergesi
Hacettepe Üniversitesi Kayıp ve Buluntu Eşya Yönergesi
Yandal Programı Yönergesi
Yandal Programı Yönergesi
Yazışma Usulleri, İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi
Yerleşkeleri Yönetim Danışmanlık Sistemi Yönergesi