Personel / Komisyonlar
Komisyonlar
Hacettepe Üniversitesi Danışma Kurulu
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Komisyonu
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu
Ceza Soruşturma Dosyalarını İnceleme Komisyonu
Cinsel Kimlik Sorunlarını Değerlendirme Kurulu
Yayın Komisyonu
Eğitim Komisyonu
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Etik Kurulu
Hacettepe Üniversitesi Kurumsal Etik Kurulu
Sağlık Bilimleri Araştırma Etik Kurulu
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
Kalite Komisyonu
Hacettepe Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi ve Kalite Komisyonu
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
Hacettepe Üniversitesi Ödül Değerlendirme Jüri Üyeleri
Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Destek Komisyonu
Öğretim Üyesi Atama Kriterlerini Belirleme ve Dosyaları İnceleme Komisyonu
Hacettepe Üniversitesi Sanatçı Öğretim Elemanlarının Kriterlerini Belirleme ve Puanlarını İnceleme Komisyonu
Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme ve İtiraz Değerlendirme Komisyonu
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İnceleme, Değerlendirme ve Ücret Belirleme Komisyonu
Üniversitemizde Yabancı Dilde Eğitim Yapan Birimlerin Öğretim Üye ve Görevlileri Ataması İçin Yapancı Dil Jürileri
Yurtdışı Öğrenci Seçme Komisyonu
Hacettepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinasyon Kurulu