Atama Kriterleri / Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sayın Aday,

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama Kriterlerini Belirleme ve Dosyaları İnceleme Komisyonu Yönergesi’nin “Dosya İncelenmesinde Geçerli Olan Esaslar” başlığı altına belirtildiği gibi,

  • Hiç kimse herhangi bir nedenle incelenen dosyalar hakkında doğrudan komisyon üyeleri ile iletişim kuramaz.
  • Komisyona yöneltilecek soru, istek ya da öneriler Rektörlük üzerinden Komisyon Başkanlığı’na yazılı olarak yapılır.
  • Komisyon, teslim edilen dosyaları başvuru sırasına göre inceler. Ancak Üniversite tarafından yayınlanan kadro ilanına yapılan başvurular öncelikle değerlendirilir.

-Komisyon başvuru dosyalarını, komisyona iletildiği tarihten itibaren düzenli, belgeleri tam ve eksiksiz dosyaları en geç 60 (altmış) gün içinde karara bağlar. Eksik belgeli ve düzensiz dosyalarda dosyanın durumuna bağlı olarak ve eksik belgelerin tamamlanma sürecine göre altmış günlük inceleme süresi aşılabilir.

Komisyonun çalışma düzeninde adayın dosyası, ilgili alt çalışma grubu tarafından değerlendirilmekte, hazırlanan değerlendirme raporu tüm komisyon üyelerinin katıldığı aylık toplantıda incelenerek sonuca bağlanmaktadır. Tıp-Sağlık Çalışma Grubu her hafta salı, Fen Mühendislik ve Sosyal Bilimler Çalışma Grupları ise çarşamba ve perşembe günleri öğleden sonra toplanmakta, her ayın son haftası yapılan komisyon toplantısında ise Çalışma Gruplarının hazırladığı değerlendirme raporları komisyonda tartışılıp, sonuç raporları düzenlenerek imzaya açılmaktadır.

Komisyonun dosya değerlendirmesine ilişkin raporlar ilgili Rektör Yardımcılığı’na iletilir, sonuç Üniversite Üst Yönetimi tarafından resmi yazı ile adaya bildirilir.

Yönerge gereği yayınlanan kadro ilanına yapılan başvurular öncelikli olarak değerlendirilmekte ve komisyon son başvuru tarihinden en geç bir gün önce toplanarak sonuç raporu düzenlemektedir. Kadroya başvuran adayların mağduriyet yaşamamaları için dosyalarını, ön değerlendirmenin yapılıp değerlendirme raporunun komisyona sunulabilmesi ve sonuç raporunun hazırlanabilmesine olanak verecek şekilde, en geç başvuru süresinin son haftasında, haftanın ilk resmi çalışma günü (Pazartesi) komisyon sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

Aday tüm istenen belgeleri ve özellikle de kanıt niteliğindeki belgeleri eksiksiz ve düzenli olarak klasör dosya şeklinde sunmakla yükümlüdür. Kitap ve spiral şeklinde sunumlar standart olmamaları ve ayrıca eksik belgelerin tamamlanma ve yerleştirme aşamalarında sıkıntı yaratmaları nedeniyle kabul edilmemektedir.

Dosyalarda yer alan bütün etkinlikler ve yayınlar belgelenmelidir. Örneğin yayının yer aldığı derginin, günümüz tarihi itibariyle değil, yayının basıldığı tarihte, hangi indekste yer aldığı indeks tarama belgesi ile; katılınan seminer, konferans, toplantı, sergi ve sunum vb. etkinlikler ise etkinliği düzenleyen kurumdan alınan katılım, sunum vb. belgeleri ile kanıtlanmalıdır.

Aday komisyonun 60 günlük inceleme süresi dolduktan sonra dosyasının durumu ile ilgili olarak bilgi almak için sekreterliğe yazılı olarak başvurabilir. Komisyon sekreterliğine komisyona başvuruların

resmi kabulü ve üniversite üst yönetimince adaya hitaben yazılan sonuç yazısının adaya iletilmesi dışında görev ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Komisyon Başkanı