Atama Kriterleri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DOÇENTLİK KADRO ATAMASI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI

  1. Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen doçentlik unvanına sahip olmak
  2. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini karşıladığına dair komisyon raporu almış olmak
  3. Atanmak için; Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan Doçentlik Sözlü Sınavında başarılı olmak.
 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PROFESÖRLÜK KADRO ATAMASI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI

  1. En az 5 yıl süreyle Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen doçentlik unvanına sahip olmak.
  2. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini karşıladığına dair komisyon raporu almış olmak.
  3. Atanmak için; Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan Doçentlik Sözlü Sınavında başarılı olmak*

*Doçentlik kadrosuna atanma aşamasında sözlü sınavda başarılı olmuş adaylarda bu şart aranmaz.

 

01.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN ATAMA KRİTERLERİ

EK 1