Duyurular

Personel Semt Servisi Duyurusu

Değerli Hacettepeliler

Bilindiği üzere, T.C. Cumhurbaşkanlığının 22.03.2020 tarih ve 2020/4 numaralı genelgesi doğrultusunda, COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu hizmetlerini aksatmamak üzere, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personel bulundurulması koşuluyla, kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışmaya izin verilmiştir. Bu genelgeye istinaden sağlık hizmeti veren birimlerimiz haricinde Üniversitemizin bazı birimlerinde esnek çalışma uygulamasına geçilmiş olup, asgari sayıda personel ile hizmetler devam etmektedir. Bu çalışma koşulları uygulanmaya başladığı günden itibaren, personel semt servislerinin pek çoğunun boş ya da sadece birkaç kişi ile ulaşım sağladığı, toplam koltuk kapasitesinin %19’unun kullanıldığı belirlenmiştir. Yaşadığımız bu zorlu süreç ve bu sürecin belirsizliği, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını ve her alanda yeni düzenlemeler yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, kamu zararı oluşturmamak amacıyla ve T.C. İçişleri Bakanlığının yayımladığı toplu taşıma araçlarında yolcu yoğunluğu ile ilgili Genelge doğrultusunda  personel servislerinin sayı ve güzergahları yeniden düzenlenmiş olup, başlangıç hareket noktaları ve saatleri ile durakları aşağıdaki linkte verilmiştir. Bu uygulamaya 1 Nisan 2020 tarihinde başlanacaktır.

Genel Sekreterlik

Yeni hareket noktaları için tıklayınız.