Atama Kriterleri / Başvuru Esnasında Teslim Edilmesi Gereken Belgelerin Listesi

- Başvuru dilekçesi
(Akademik Ön Değerlendirme Başvuru Sistemi üzerinden başvurunun tamamlanması ile elde edilen ıslak imzalı belge.)

- Akademik Etkinlik Puanları Formu
(Her bir kategoride birden fazla yayın (veya etkinlik) olması durumunda formun ilgili bölümlerine satır eklenerek her bir yayının tam adı yazılarak ayrı kodlarla ve puanlarla, her sayfası ıslak imzalı olarak beyan edilmesi gereken form.)

- İstismarcı Etkinliklerle İlgili Senato Kararı ve Adayın Beyanı
(Başvuruda bulunan tüm adaylar için geçerli olan bir beyandır ve ıslak imzalı olmalıdır.)

- Doçent Adayları İçin Beyan
(Doçent Adayları İçin geçerlidir ve ıslak imzalı olmalıdır.)

- Beyan 2
(Profesör Adayları İçin geçerlidir ve ıslak imzalı olmalıdır.)

- Yayının tezden üretilmiş olduğuna dair belge 
(Dr. Öğretim Üyesi, Doçent, Profesör adayları için geçerlidir.)
(İlgili yayının tezden üretildiğine dair tez danışmanından alınan ıslak imzalı bir beyan dilekçesidir.)