Dünya Çapında Araştırma Üniversitesi
Araştırmacı Profili

Üniversitemizde değişik akademik kadrolarda 4800’ün üzerinde araştırmacı görev yapmaktadır. Akademik personelin önemli bir kısmı kariyerlerinin bir dönemini sürdürdükleri dünyanın saygın üniversitelerinde edindikleri bilgi ve deneyimlerini üniversitemize aktarmaktadır. Farklı disiplinlerden araştırmacıların varlığı çok disiplinli çalışmalar için uygun bir ortam sunmaktadır.

Akademik personel atamalarında bilimsel araştırma performansını değerlendirmeye yönelik ayrıntılı kriterler uygulanmaktadır. Üniversitemiz atama kriterlerinde bilimsel araştırma ve çıktıları özel bir yer tutmaktadır. Araştırma performansının değerlendirilmesinde çıktıların niceliğinden çok niteliği ön plana çıkarılmaktadır. Bu durum mevcut akademik personeli özgün ve rekabetçi araştırmaya yönlendirmektedir. Öğretim üyeliğine atamalarda uluslararası bilim camiasında genel kabul gören nitelikli yayınlara öncelik verilmektedir. Öğretim üyeliği kadrolarına geçişte SCI, SSCI ve A&HCI dizinlerinde yer alan uluslararası dergilerde yayın yapma koşulu bulunmaktadır. 

Hacettepe Üniversitesi öz kaynakları aracılığıyla araştırma altyapısının geliştirilmesi, üstün nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesi, araştırmacıların akademik nitelik ve başarılarının yükseltilmesi, uluslararası iş birliği olanaklarının artırılması, yurtdışı araştırma deneyimlerinin ve uluslararası bilinirliklerinin geliştirilmesi, fikri mülkiyet haklarının korunması konularında öncelikli destek mekanizmalarına sahiptir. Ayrıca, proje destek ofisi aracılığıyla araştırmacılara kurum dışı araştırma fonları hakkında güncel bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu kapsamda araştırmacılar, bireysel öncül araştırma desteklerinden uluslararası araştırma ve inovasyon iş birliği desteklerine kadar farklı yelpazedeki fırsatlara yönlendirilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi, ülkemizdeki en başarılı araştırma üniversitelerinden biridir. Hacettepeli araştırmacılar, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan alanlarında başarılı araştırmacılar ile işbirliği içinde çok sayıda araştırma projesini hayata geçirmiştir. Bilimsel araştırmanın en önemli çıktısı olan araştırma makalesi sayısı açısından Hacettepe Üniversitesi ülkemizdeki tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında birinci sıradadır. TÜBİTAK ve TÜBA gibi kurumlar tarafından ödüllendirilmiş çok sayıda akademisyen Üniversitemizde görev yapmaktadır.

Üniversitemiz öğretim üyeleri bugüne kadar 62 TÜBİTAK Teşvik, 17 TÜBİTAK Bilim, 7 TÜBİTAK Topluma Hizmet, 2 TWAS ödülü ile toplam 88 TÜBİTAK ödülü kazanmıştır. Bunun yanında 24 TÜBA GEBİP ödülüne ve 1 BAGEP ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca üniversitemiz öğretim üyeleri UNESCO, Vehbi Koç, Sedat Simavi, L’Oreal Bilim Kadını, Eczacıbaşı ve Novartis ödülü gibi 50’nin üzerinde prestijli ödülün sahibi olmuştur. Hacettepe Üniversitesi, Türk bilim insanları arasında en yüksek h-indeksi değerine sahip araştırmacıları ile bilime önemli katkılar yapmaya devam etmektedir.

Üniversitemiz akademisyenleri, ülkemizde bilim ve teknolojiyi yönlendiren önemli kurumlarda yönetici veya danışmanlık görevleri de üstlenmektedir. Hacettepe akademik personeli tarafından ulusal ve uluslararası mesleki/bilimsel sivil toplum örgütlerinde üst düzey yöneticilik görevleri yürütmektedir.

Üniversitemiz akademik ve teknik bilgi birikiminin ilgili sektörlere aktarılması Hacettepe Teknokent-Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) aracılığıyla sağlanmaktadır. HT-TTM tarafından araştırmacılarımıza üniversite-sanayi ve üniversite-kamu iş birliği projeleri geliştirme, ulusal ve uluslararası fon programlarına yönelik proje hazırlama, araştırma sonuçlarına dair buluş saptama ve patent başvurularını yönlendirme, girişimciliği destek olma gibi hizmetler verilmektedir.

Kütüphanelerimiz aracılığıyla araştırmacılarımıza farklı disiplinlere odaklı çeşitli veri tabanları üzerinden 3 milyonun üzerinde elektronik ve 200 bine yakın basılı kaynaklara erişim imkanı sağlamaktadır.