Yeniliklerin Üniversitesi
Proje Ofisi

HT-TTM Proje Ofisi 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi’nin Proje Ofisi olarak akademisyenlerin, sanayicilerin ve girişimcilerin proje fikirlerini hayata geçirebilmek için hizmet vermeye başlamıştır. Proje Ofisi akademisyenlerin ulusal ve uluslararası fon programlarından etkin bir şekilde yararlanmaları için proje hazırlama desteği vermektedir. Bunun yanı sıra firmalara da proje hizmeti vermektedir. Deneyimli ekibimiz, ulusal ve uluslararası fon programlarında proje hazırlama ve yürütme deneyimine sahip uzmanlardan oluşmaktadır.

Proje Ofisi tarafından sunulan hizmetler şunlardır;

 • Ulusal ve uluslararası fon programlarının takibini yapmak,
 • Akademisyenler, girişimciler ve firmalar için uygun fon programlarını duyurmak,
 • Proje geliştirmek için birebir akademisyen, girişimci ve firma görüşmeleri yapmak,
 • Proje fikri olan akademisyenlerin, girişimcilerin ve firmaların proje fikirlerinin Ar-Ge niteliği, altyapı ihtiyacı, bilimsel ve ekonomik etki, ortak gerekliliği ve proje bütçesi göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi ve uygun fon programlarına yönlendirilmesini sağlamak,
 • Proje başvuru dosyasının ilgili programın usul ve esaslarına göre düzenlenmek,
 • Projeler kapsamında akademisyenlerden, firmalardan ve girişimcilerden gelen soruları cevaplamak ve  proje yazım desteği vermek,
 • Üniversite içinde Fakülte, Enstitü, Bölüm ve Anabilim Dallarına; Üniversite dışında Organize Sanayi Bölgeleri, kümeler ve diğer çatı kuruluşlara ulusal ve uluslararası fon programları ile ilgili bilgilendirme sunumları yapmak.

Proje Ofisi tarafından destek verilen ulusal ve uluslararası fon programları arasında

 • TÜBİTAK ARDEB PROGRAMLARI
  • 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
  • 1002 - Hızlı Destek Programı
  • 1003- Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı (Üniversite- Sanayi İşbirliği)
  • 1005 - Ulusal Yeni Fikirlere Destek Programı
  • 1007- Kamu Kurumları Araştırma Destek Programı (Üniversite-Sanayi İşbirliği)
  • 3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı
 • TÜBİTAK İKİLİ VE ÇOKLU İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI
 • KALKINMA AJANSI PROGAMLARI
  • Mali Destek Programları
  • Teknik Destek Programları
 • AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI (Ufuk 2020, Ufuk Avrupa Programları)
 • AB IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Programları

yer almaktadır.

Proje Ofisi çalışanlarımız 2014 yılından itibaren 1200+ akademisyen ile görüşmeler gerçekleştirmiş, düzenlediği 100+ eğitim ile 2500+ kişiye eğitim vermiş, 400+ ulusal, 160+ uluslararası projeye destek olmuştur.  

İletişim:
Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi
Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent Sit.
6. Ar-Ge C Blok Apt. No: 6 C/79 Çankaya /ANKARA
ht.ttm@hacettepe.edu.tr
Tel: (312) 297 62 78
Faks: (312) 297 62 82