Yeniliklerin Üniversitesi
Üniversite Sanayi İşbirliği

HT-TTM Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Ofisi 2013 yılında üniversitemizde yürütülen araştırmalarda elde edilen bilgi birikiminin kamu ve sanayi sektörlerine aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak, farklı ölçeklerdeki firmaların teknik ihtiyaçlarını Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına yönlendirmek, üniversitelerdeki araştırmacılar ile sanayiyi bir araya getirerek sürdürülebilir işbirliğini sağlamak üzere hizmet vermeye başlamıştır.

KÜSİ Ofisi tarafından sunulan hizmetler şunlardır;

  • Potansiyel Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) projelerini belirlemek ve/veya mevcut Ar-Ge çalışmalarını doğru ve hızlı bir şekilde sanayiye yönlendirerek, üniversite kaynaklarını sürece dâhil etmek,
  • Ulusal ve uluslararası fonlar aracılığıyla akademisyenlere ve sanayiye proje geliştirme imkanlarını sunmak,
  • Konusunda uzman akademisyenleri sanayi ile buluşturarak, projelerin öz kaynak veya ulusal/uluslararası fon kaynakları ile yürütülmesini sağlamak,
  • Akademisyenlerin bilgi birikiminin kamu ve sanayiye aktarılmasına, Kamu- Üniversite-Sanayi iş birliklerinin kurulmasına ve idari, hukuki, mali süreçleri koordine etmek,
  • Sanayi – Sanayi buluşma platformları oluşturmak,
  • Sanayi – Üniversite odak grup çalışmaları ile yeni iş birlikleri oluşturmak,
  • Akademisyenleri sanayicilerle buluşturarak yürütülen akademik çalışmaların ticarileşmesine destek vermek,

KÜSİ Ofisi çalışanlarımız 2009 yılından itibaren sanayi ve kamu sektörlerinden 1400+ kurum ve kuruluş ile görüşmeler gerçekleştirmiş, 900+ araştırmacı ile doğrudan temas kurmuş, 1600+ sözleşmeli KÜSİ projesinin hayata geçirilmesine aracılık etmiştir.

İletişim:
Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi
Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent Sit.
6. Ar-Ge C Blok Apt. No: 6 C/79 Çankaya /ANKARA
ht.ttm@hacettepe.edu.tr
Tel: (312) 297 62 78
Faks: (312) 297 62 82