Benzersiz Öğrenme Deneyimi
Öğretim Destek Birimleri

Hacettepe’nin kurumsal yapılanması öğretim süreçlerinin mükemmel bir şekilde işletilmesini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Öğretimi süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve çıktıların ölçülmesi aşamalarında destek veren birimler ve teknolojileri arasında Eğitim Komisyonu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (BİLSİS), Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi sayılabilir.

Destek Birimleri

Hacettepe’de öğretimin operasyonel düzeyde yürütüldüğü, tüm öğrencilerimizin üniversite başlangıcından sonuna kadar idari konulardaki yardım noktası
Lisans öğrencileri için program kayıt, ders kayıt, ders izleme, değerlendirme süreçleri yazılımı
Lisansüstü öğrencileri için program kayıt, ders kayıt, ders izleme, değerlendirme süreçleri yazılımı
Hacettepe’de öğretimin stratejik düzeyde şekillendiği, tüm yeni öğretim projelerinin tartışılıp onaylandığı birim
Hacettepe Üniversitesi'de öğretme ve öğrenme süreçlerini geliştirmeye yönelik eğitim programları sunan merkez
Üniversitemiz tarafından açık ve uzaktan eğitim yoluyla sunulan tüm dersler için destek birim
Engelli öğrencilerimizin, öğrenim hayatlarını ve toplumsal katılımlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapan birim
Öğrencilerimize sağlanan destekler, devlet kaynaklı destekler, sivil toplum kuruluşları tarafından verilen destekler ve diğer destekler olmak üzere üç grupta toplanmaktadır.