Benzersiz Öğrenme Deneyimi
Uzaktan Öğretim

Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim 3 ayrı düzeyde (ön lisans, lisans, lisansüstü), 500 farklı programda, her dönem açılan 8200’den fazla dersle ve bu derslere kayıt olan 54000’den fazla öğrenci ile yürütülmektedir. Üniversitemiz dersleri, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler, konservatuvar, spor bilimleri, güzel sanatlar, fen bilimleri gibi çok farklı alanlarda açılmakta ve farklı yöntemlerle yürütülmektedir. Homojen olmayan bu büyük eğitim yapısı nedeniyle üniversitemiz uzaktan eğitim süreçlerinde farklı yaklaşım ve araçlardan yararlanılmaktadır.

İlgili Bağlantılar

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde uzaktan erişim yöntemiyle yürütülen derslerin uygulama ilkeleri
Üniversitemiz tarafından açık ve uzaktan eğitim yoluyla sunulan tüm dersler için destek birimi
Uzaktan Yürütülen Programlar
Üniversitemizde uzaktan yürütülen lisansüstü programları
Uzaktan erişimle yürütülen ön lisans ve lisans dersleri hadi.hacettepe.edu.tr adresindeki sanal sınıflarımızda
Uzaktan erişimle yürütülen lisansüstü dersleri lisansustu.hacetttepe.edu.tr adresindeki sanal sınıflarımızda
Uzaktan erişimle yürütülen hazırlık sınıfı dersleri ydyohazirlik.hacetttepe.edu.tr adresindeki sanal sınıflarımızda