Benzersiz Öğrenme Deneyimi

Akademik Gelişim Programı

Hacettepe Üniversitesi Akademik Gelişim Programı

Akademik Gelişim Programı (AGP) Hacettepe Üniversitesi 2023-2027 Stratejik Planı “Eğitim ve öğretimde uluslararası güncel eğilimler dikkate alınarak fiziksel, teknolojik altyapı ve öğretim yetkinlikleri güçlendirilecektir” hedefi doğrultusunda geliştirilmiş ve amacı, Hacettepe Üniversitesi'nde görev yapan tüm öğretim kadrolarının akademik gelişimini sürekli, sürdürülebilir, yenilikçi ve katılımcı bir doğada koordine etmektir.

Akademik Gelişim Programı (AGP) Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü tarafından Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi, Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi ve Proje Destek Ofisi iş birliği ile yürütülmektedir.

Program aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

  1. Öğretim Yetkinliği Geliştirme Programı (ÖYGP)
  2. Araştırma Yetkinliği Geliştirme Programı (AYGP)
  3. Akademik Yaşam Becerileri Programı (YBP)

Öğretim Yetkinliği Geliştirme Programı (ÖYGP), öğretim yetkinliğini bu alanlarda temel eğitim yetkinliklerinden-çağdaş öğrenci merkezli, katılımcı ve teknoloji destekli yaklaşımlara uzanan bir çeşitlilik içerisinde geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda Temel ve İleri Düzey olmak üzere iki faz üzerine inşa edilmektedir.

Araştırma Yetkinliği Geliştirme Programı (AYGP), AYGP, araştırma yetkinliğini temel bilimsel araştırma yönetme ve raporlama becerilerinden –üst düzey ve yenilikçi araştırma yürütme yetkinliklerine uzanan bir çeşitlilik içerisinde geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu alandaki eğitimler de temel ve İleri düzey olmak üzere iki faza yayılmaktadır. Araştırma kadrolarımız AYGP programından her iki düzeyde de gönüllülük esası ile faydalanabilecektir.

Akademik Yaşam Becerileri Programı (YBP), Akademik yaşam becerileri Hacettepe Üniversitesi öğretim kadrolarının çağın gerektirdiği sosyal, teknik, kültürel, estetik ve etik bakış açılarını geliştirmeyi, böylece öznel iyi oluşları ve bağlı olarak kurum içi iletişim ve işbirliğine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Program ayrıca meslekler, disiplinler ve kültüler arası yetkinliklerin geliştirilmesine de odaklanmaktadır. Bu kapsamda geniş bir çeşitlilik içerisinde bileşen ve etkinlikleri kapsayabilir.

Daha fazla ve ayrıntılı bilgi için Hacettepe Üniversitesi Akademik Gelişim Programı bilgi dokümanını inceleyebilirsiniz.