Benzersiz Öğrenme Deneyimi
Sayılarla Öğretim

Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim 3 ayrı düzeyde (ön lisans, lisans, lisansüstü) ve üç ana alanda (Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı, Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı, Sosyal ve Beşeri Bilimleri Alanı), 500 farklı programda, her dönem açılan 8200’den fazla dersle ve bu derslere kayıt olan 54000’den fazla öğrenci ile yürütülmektedir.

Öğretim düzeyleri ve öğretim alanları doğrultusunda öğrencilerimizin, programlarımızın, derslerimizin, öğretim kadromuzun dağılımları şu şekildedir:

Öğrenciler

Öğrencilerimizin ana bilim alanlarına (Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı, Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı) ve öğretim düzeylerine (lisansüstü, lisans, önlisans) göre dağılımları şu şekildedir.

 

Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı

Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı

Toplam

Lisansüstü

1797

2828

6355

10980

Lisans

8572

9444

19932

37948

Ön Lisans

2249

2119

1077

5445

Toplam

12618

14391

27364

54373

Programlar

Programlarımızın ana bilim alanlarına (Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı, Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı, Sosyal ve Beşeri Bilimleri Alanı) ve öğretim düzeylerine (lisansüstü, lisans, önlisans) göre dağılımları şu şekildedir.

 

Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı

Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı

Toplam

Lisansüstü

175

15

203

393

Lisans

10

21

67

98

Ön Lisans

13

10

4

27

Toplam

198

46

274

518

Dersler

Derslerimizin ana bilim alanlarına (Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı, Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı) ve öğretim düzeylerine (lisansüstü, lisans, önlisans) göre dağılımları şu şekildedir.

 

Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı

Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı

Toplam

Lisansüstü

3011

42

4126

7179

Lisans

1282

1104

4234

6620

Ön Lisans

307

262

362

931

Toplam

4600

1408

8722

14730

Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyelerimizin ana bilim alanlarına (Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı, Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı) ve unvanlarına (Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi) göre dağılımları şu şekildedir.

 

Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı

Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı

Toplam

Profesör

476

207

267

950

Doçent

132

76

111

319

Doktor Öğretim Üyesi

185

119

221

525

Öğretim Görevlisi

133

64

300

497

Araştırma Görevlisi

1095

187

273

1555

Toplam Öğretim Üyesi

793

402

599

1794

Toplam Öğretim Elemanı

2021

653

1172

3846

Öğrenci:Öğretim Üyesi Oranları

Öğrenci:Öğretim Üyesi oranlarımızın ana bilim alanlarına (Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı, Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı, Sosyal ve Beşeri Bilimleri Alanı) ve Öğretim Üyesi-Öğretim Elemanı paydalarına göre dağılımları şu şekildedir.

 

Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı

Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı

Toplam

Öğrenci/Öğretim Üyesi

16:1

35:1

46:1

30:1

Öğrenci/Öğretim Elemanı

6:1

22:1

23:1

14:1