Toplumsal Katkı

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu

Amaç
Hacettepe Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu (HÜ-BMK), Hacettepe Üniversitesi (HÜ) içinde ve/veya dışında bağımlılıkla mücadele konularında tümelci bir yaklaşımla önleyici, erken tanı ve tedavi edici, rehabilite edici adımları içeren çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur. Komisyon, bağımlılıkla mücadele konusunda üniversitenin mevcut çalışmalara katkı sunabilmesi amacıyla bağımlılık alt başlıklarında gereksinim duyulan öznel çalışmaları sürdürülmesine ve gelecek dönem çalışmaların eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilebilmesine katkı sağlayabilmeyi amaçlamaktadır. Tütün ile mücadele, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı ve dijital, oyun, internet, kumar gibi davranışsal diğer bağımlılıklarla mücadele konuları HÜ- BMK’nın öncelikleri arasındadır. Komisyon, aşağıdaki öncelikleri benimsemektedir:

  1. Hacettepe’de dört temel alanda durum tespiti çalışmalarının yanı sıra önleyici, tedavi edici, rehabilite edici çalışmaların sürdürülmesi
  2. Öğrencilere yönelik etkinliklerin düzenlenmesi
  3. Topluma yönelik etkinliklerin sürdürülmesi
  4. Ulusal düzeyde konu ile ilgili iş birliklerinin kurulması ve geliştirilmesi
  5. Uluslararası düzeyde çalışmaları sürdürülmesi

Komisyon yapısı
Komisyon çalışmalarını HÜ Rektörlüğü’ne bağlı olarak Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü (HÜ-TTK) çalışmaları kapsamında sürdürmektedir. Komisyona Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı başkanlık etmektedir. Komisyonun çalışmalarının eş güdümünün sağlanabilmesi için üyeler arasından bir üye koordinatörlük görevini sürdürmektedir.

Komisyon, bağımlılıkla mücadelenin doğası gereği interdisipliner bir çalışma sistematiği benimsemiştir. Bu amaçla, HÜ bünyesinde görev yapan uzman akademisyenler, ilgili Uygulama ve Araştırtma Merkezi temsilcileri, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi temsilcileri, Öğrenci Sağlık Merkezi temsilcileri Komisyon’da çalışmaktadır. Komisyon üyeleri, çalışma konularında öğrenci kulüpleri ile iş birliğine öncelik vermektedirler.

Komisyon, çalışmalarını düzenli aralıklarla toplantılar yaparak sürdürmektedir. Yıllık çalışma takvimi oluşturulmuştur. Çalışmalar planlar doğrultusunda sürdürülmektedir.

Etkinlikler