Toplumsal Katkı

Toplumsal Katkı Yönetimi

Hacettepe Üniversitesi bütünleşik bir yönetim ve kalite sistemi çerçevesinde

  1. Sürekli gelişime ve iyileştirmeye açık
  2. Ulusal ve uluslararası politikalarla ve toplumun ihtiyaçları ile ilişkilendirilmiş
  3. İç ve dış paydaş katılımının sağlandığı
  4. Tüm birimlerin birbirleri ile 360 derece iletişim içinde olduğu
  5. Üniversitemizin stratejik plan ve amaçlarına göre önceliklendirilmiş bir eylem planı dahilinde toplumsal katkı faaliyetlerini yürütmeyi amaçlamaktadır.

Toplumsal katkı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, Hacettepe Üniversitesi’nin güçlü yönlerini oluşturmakla birlikte 2018-2022 stratejik planında kısıtlı olarak yer bulması en önemli iyileştirme alanı olarak değerlendirilmiştir. 2023-2027 stratejik planında toplumsal katkı faaliyetlerinin sürdürülmesi için her boyutu ile ele alınması, amaç ve hedefler oluşturulması ve izlenmesi önceliklendirilmesi hedeflenmiştir. 

Toplumsal katkı faaliyetleri için belirlenen hedeflere ulaşmak ve stratejik plan izlemi kapsamında belirlenen iyileştirme önerilerini gerçekleştirmek adına, toplumsal katkı uygulamaları ile ilgili yönetim ve organizasyonel süreçlerinin yapılandırılması çalışmaları yürütülmüş ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü kurulmuştur. Koordinatörlüğün kuruluş, görev ve çalışma usul ve esasları ilgili yönerge ile açıklanmıştır.

Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü’nün Üyeleri aşağıda yer almaktadır.

Prof. Dr. Serhat ÜNAL

Sorumlu Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER

Koordinatör

Prof. Dr. Özlem ÜLGER

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Banu TAVAT

Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Prof. Dr. Mine ÖMÜRGÖNÜLŞEN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Prof. Dr. Metin MUNZUR

Ankara Devlet Konservatuarı Müdürü

Prof. Dr. Utku PERKTAŞ

Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü’nin organizasyonel yapısı aşağıda sunulmuştur.

Organizasyon şeması

Toplumsal Katkı Faaliyet Birim Temsilcileri’nin listesine buradan ulaşılabilir.

Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü Bütünleşik Kalite Güvencesi Yönetimi Organizasyonel Yapılanması’nda ikinci halkada yer almaktadır. Toplumsal katkı politikaları doğrultusunda ve stratejik plan hedef ve stratejileri ile uyumlu olarak toplumsal katkı faaliyetlerinin uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Toplumsal Katkı Yönetim ve Performans Değerlendirme Süreci