Toplumsal Katkı

Toplumsal Katkı Politikası

Toplumsal katkı faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak, dezavantajlı gruplar dahil, toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarına cevap verebilen ve değer yaratan faaliyetler olması beklenmektedir.

Hacettepe Üniversitesinin toplumsal katkı politikası;

  1. “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ile uyumlu olarak, dünya, ülke ve kentimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve sorunlarının çözümüne yönelik, katılımcı, ulusal ve uluslararası düzeyde, disiplinlerarası çalışmalara öncelik veren, 
  2. Araştırma öncelikli bir üniversite olmanın sorumluluğu ile evrensel değerler ışığında verdiği eğitim ile bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanlarında yetiştirdiği üstün nitelikli bireylerle ürettiği bilgi, hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunmayı hedefleyen,
  3. Ülkemizde her biri kendi alanında öncü konumda olan tıp-sağlık bilimleri, fen-mühendislik bilimleri, sosyal-beşerî bilimler, kültür ve sanat alanlarındaki nitelikli araştırmaların toplum yararı gözetilerek kullanılmasına öncelik veren, 
  4. Politika yapıcı ve uygulayıcı kurum ve kuruluşlar ile yakın ilişki içinde, toplumsal hizmet süreçlerine doğrudan katılan ve etki eden,
  5. “Topluma dokunan ve kapsayıcı “üniversite kimliği ile insan ve hayvan haklarına duyarlı, çevre dostu ve değişime ayak uyduran,
  6. Geleneğinde var olan eğitim ve bilimsel çalışmaların çıktılarını toplumsal hizmete dönüştürmeyi, her türlü bilimsel, sanatsal, sportif bilgi ve üretimini toplum yararına kullanmayı, sahip olduğu fiziksel altyapı ve imkânları toplum ile paylaşmayı güçlü şekilde sürdüren,
  7. Ulusal ve uluslararası düzeyde öncü sağlık hizmeti sunan,
  8. Evrensel ve toplumsal değerlere saygılı şekilde ülkesinin ve insanlığın refahına katkı sunmayı hedefleyen 

faaliyetleri kapsar.