Atama Kriterleri / Başvuru İçin Kullanılacak Belge ve Formlar

Akademik Ön Değerlendirme Başvuru Sistemi

 

YABANCI DİL KRİTER DİLEKÇESİ

İSTİSMARCI ETKİNLİKLERLE İLGİLİ SENATO KARARI VE ADAYIN BEYANI

DOSYADAKİ YAYINLARIN DOÇENTLİK ATANMASINDA KULLANILMADIĞI BEYANI (PROFESÖR ADAYLARI İÇİN)

DOÇENT ADAYLARI İÇİN BEYAN

BAŞLICA YAZAR BEYANI

TEZ DANIŞMAN BEYANI

YURT DIŞI GÖREVLENDİRME BAŞVURU FORMU

YURT DIŞI GÖREVLENDİRME FİNAL RAPORU